Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam knih

23. 2. 2010
1 Jech František O. Březina o poesii pro mládež autoři o O B brož. III 3 2 Jech František Smrt O. Březiny v lidové poesii autoři o O B Mor. Budějovice 1939 brož. I 8 3 Jech František Smrt O. Březiny v lidové poesii autoři o O B Mor. Budějovice 1939 brož. I 8 4 Jech František - Pokorný Z dopisů Otokara Březiny Eduardu Pillerovi dopisy brož. III 3 4 Jech František -Šindelář, Ryba O. Březina a klasické jazyky autoři o O B Praha 1941 brož. I 8 6 Jech František O. Březina a Českomoravská vysočina autoři o O B brož. III 3 7 Pernica Bohuslav Otokar Březina intimní autoři o O B Hejda 1947 váz. II 3 7 Záhoř O. Březina autoři o O B váz. s věnováním váz. 8 Staněk Josef Dr. Otokar Březina 1868 - 1918 autoři o O B Tisk Přerov 1918 váz. I 5 11 Březina Otokar Von der Seudung der Kunst cizojazyčné váz. s věnováním váz. 12 Březina Otokar Neu GedichteWeilung des Lebens cizojazyčné váz. s věnováním váz. 13 Březina Otokar Hudba pramenů eseje váz. 14 Vrba J. O. Březina a jiní přátelé v mé paměti autoři o O B 15 Veselý A. O. Březina, osobnost, dílo autoři o O B 16 Kratochvil L. Březinovo vychovatelské poslání autoři o O B brož. 17 Lesný V. Básnický zápas O. Březiny autoři o O B brož. 18 Jelínek O. Březina ze všedního rozhovoru autoři o O B 18 Rambousek Jan Hrst vzpomínek na básníka Březinu autoři o O B Kežmarok 1929 brož. I 6 19 Černoch Josef Zima a léto s Březinou a Úlehlou na jarom. škole autoři o O B R. Promberg 1932 brož. I 7 20 Oesterreichische Blätter für Freies Geistesleben cizojazyčné VI/1924 8. sešit VII 6 21 Trčka O. Březina Östereiche Blätter autoři o O B IV/1929 346 22 Trčka O. Březina Östereiche Blätter autoři o O B V/1929 347 II 6 23 Březina Otokar Eseje z pozůstalosti eseje váz. 24 Březina Otokar Tajemné dálky básně 25 Březina Otokar Svítání na západě básně 26 Březina Otokar Větry od pólů básně 27 Březina Otokar Stavitelé chrámů básně 27 Jech František Země v níž odpočívá O. Březina autoři o O B SOB 1937 brož. I 5 28 Březina Otokar Ruce básně 29 Jech František Země v níž odpočívá O. Březina autoři o O B III 3 30 Vrchlický-Sova-Březina cizojazyčné Leipzig váz. 31 Dopisy Otokara Březiny Františku Bauerovi dopisy váz s věnováním váz. 32 Březina Otokar Hudba pramenů eseje váz. s věnováním váz. 32 Březina Otokar Nebezpečí sklizně básně Klub přátel poezie 1968 váz. I 3 33 Březina Otokar Básně básně váz. 33 Lešehrad Emanuel Z díla O. Březinovi autoři o O B váz. s věnováním váz. 52 Marten Miloš O. Březina Eseje eseje brož. 53 Tichý F. Úvod do studia O. Březiny autoři o O B brož. 54 Magr A. St. A Pick Otto Chvíle s Otokarem Březinou autoři o O B Srdce 1929 brož. I 5 55 Syllaba L. Návštěva u O. Březiny před smrtí autoři o O B váz. s podpisem váz. 56 Staněk - Durych O. Březina autoři o O B 57 Durych J. O. Březina autoři o O B 58 Zapletal Z rodného kraje O. B. autoři o O B město 59 Pospíšilová O. Březina autoři o O B 60 Králík Oldřich O. Březina autoři o O B váz. 61 Zapletal Tomáš Tichý oceán Šprongl 1933 brož. III 8 61 Zapletal Tomáš Tichý oceán - Ratolesti z rodného kraje Březinova autoři o O B Šprongl 1933 brož. I 7 62 Tvar časopisy 9,10/1928 brož. III 7 63 Tvar časopisy 9,10/1928 brož. III 7 64 Tvar časopisy 7,8/III. Roč. brož. III 7 65 Tvar časopisy 5-6/IV. Roč. brož. III 7 101 Saudek Emil Pod oblohou O. Březiny autoři o O B 102 Pernica Dvě ženy 103 Ošmera Josef Otokar Březina autoři o O B Státní nakladatelství v Praze 1937 brož. I 7 104 Březina Otokar Z díla O. Březinovi výbor básní z r. 1901 105 Dvořák Miloš Tradice díla O. Březiny autoři o O B brož. 1928 106 Březina - Bezruč - Sova Sborník školní četby básně 1937 107 Zelinka V. O. Březina autoři o O B vadné 1923 108 Pražák Fr. Tvůrčí Morava autoři o O B Pokrok 1941 brož. II 8 109 Medek Rudolf Dva hlasy ostatní Vinohrady 1921 brož. II 9 110 Březina Otokar Výbor z básní O. B. básně A. Hynek 1910 brož. I 2 111 Jech František Místo harmonie a smíření autoři o O B SOB Mor. Budějovice 1930 I 8 112 Jech František Země v níž odpočívá O. Březina autoři o O B 1937 I 5 113 Zapletal Rodný kraj vzpomíná autoři o O B 1933 114 Jech František a kolektiv O. Březina a klasické jazyky autoři o O B Praha 1941 brož. I 8 116 Jech František O. Březina o poesii pro mládež autoři o O B Česká grafická unie 1933 brož. IV 4 116 Jech František O. Březina o poesii pro mládež autoři o O B 1933 117 Březina Otokar Z dopisů Otokara Březiny Eduardu Pillerovi dopisy časopis Hlídka 1940 III 3 118 Jech František Smrt O. Březiny v lidové poesii autoři o O B Mor. Budějovice 1939 brož. I 8 119 Jech František O. Březina a Českomoravská vysočina autoři o O B 1929 III 3 120 Březina Otokar Kouzlo hvězdného nebe eseje 1933 I 5 121 Březina Otokar Kouzlo hvězdného nebe eseje 1933 I 5 122 Časopis spol. starožitností o Fr. Jechovi 1961 III 3 123 Herbert J. O. Březina Prorok a dělník autoři o O B Chvála slova 1940 124 Pammrová Anna Zrcadlo duše ostatní 1945 124 Host časopisy 1/1928 V 3 125 Dvořák Miloš Žena v díle O. Březiny autoři o O B Tvar 1932/6 126 Pammrová Anna Zápisky nečitelné ostatní 1936 126 Básník O. Březina v italštině 1930 Revista d Lett VII 6 127 Pammrová Anna Cestou k zářnému cíli ostatní 1925 128 Pammrová Leonora Něco pro děti ostatní 1893 129 Pammrová Anna O mateřství a pamateřství ostatní 1919 130 Pammrová Anna Alfa - embryonální pokus o řešení ženské otázky ostatní 1917 131 Kabeš J. Bílek Myslitel ostatní 1930 132 Jech František O. Březina Pěvec síly, víry, lásky autoři o O B Mor. Budějovice 2 ks 1934 I 5 133 Korespondence O. Březiny s Dostálem Lutinovem dopisy 134 Chalupný Emanuel Kulturní sborník - Nová Říše autoři o O B 1930 - 1932 různá čísla neúplné I 8 135 Čep Jan Básník a jeho inspirační zdroje autoři o O B 1941 136 Die Aktions - Lyrik Jüngste tschechische Lyrik cizojazyčné Aktion 1916 váz. VII 6 137 Lyrická Morava (články) literární autoři o O B 138 Fiala Otakar Brožurky 139 Umění sborník 140 Naše doba revue 1929/1913 140 Naše doba - revue pro vědu, umění… dopisy 7/36 r. II 9 141 Seznam prací z výstavy Fr. Bílka 142 Host měsíčník 1928 č. 1 V 3 143 Listy časopis 1935 144 O. Březina a sokolstvo autoři o O B 145 Frankl P. Březinova modlitba večerní autoři o O B 1936 146 Jech František O poesii pro mládež autoři o O B 147 Sever a východ - umělecká revue č. 8 ostatní Müller Turnov 1928 brož. I 8 148 Průvodce muzeem O. B. 149 Janáček A. Zrození básníka O. B. 1935 150 Český bibliofil časopisy 1929/3 II 9 151 Chalupný Emanuel Názory O. B. na náboženství 1930 152 Vodička F. Březinovská literatura 1932 153 O O. B. v polštině 1884? 154 Březina Otokar Jediné dílo 154 Hýsek Březinovská literatura 155 Moučka Josef Z rozprav s Otokarem Březinou autoři o O B Národní noviny 1929 novinové články - brož. I 5 156 Rivista di Letterature Slave Otokar Březina cizojazyčné A. Romana Řím 1930 brož. VII 6 157 Knihovna O. Březiny v gymnásiu v Mor. Buď. inventář 158 Opisy z liter. Archivu MN v Praze 159 Navrátil F. z Počátek brožury 160 Jerhotová Dr M Z časopisů 1.) 2.) + B. Jurek 3) 161 Koncepty dopisů O. Březinovi od F. Jecha 162 Parte O. Březiny 4 kusy 163 Jech František Brožura o O. Březinovi 164 Dopisy O. Březinovy Fr. Jechovi různé 165 Dopisy J. Demla Fr. Jechovi (4 dopisy) 166 Lumír č. 10 1931 167 Listy pro umění a kritiku 1923 č. 1 168 Durych J. O. Březina a Kateřina Emmerichová 169 Deml Jakub Dopisy Fr. Jechovi 170 Lukšů Matěj Deníky 1 - Y 171 Projev k 30. Výrocí smrti O.B. 172 Vyšehrad list pro křesť. Kulturu 1948/47 172 Vyšehrad list pro křesť. Kulturu 1948/47 173 Březina Otokar Vědecké práce Ruské lidové univerzity v Praze cizojazyčné A. Bém 1929 brož. VII 2 174 Zápisy z návštěv Fr. Jecha u O. Březiny 175 Jech František Přednášky 176 Zweig Otokar Březina brož. 177 Dopisy O. B. Emanuelu Chalupnému váz. II 2 177 Přehled slovanských literatur strojopis 178 Králík Oldřich Kouzelník metafor Hudba pramenů brož. 178 Králík Oldřich Šalda jako kritik O. Březiny Tvar 7/8 179 Deml Jakub Básník víry Tvar II/1928 180 Pohorská Leonora Štěstí paní Pokorné autoři o O B Beanfort 1897 brož. II 4 194 Březina Otokar Jediné dílo básně Dobrá edice Praha 1928 brož. I 4 201 Marková D. Články a vzpomínky svazek 201 Jechovy paměti o Březinovi svazek 203 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Anně Pammrové dopisy Emanuel Chalupný 1936 váz. II 3 204 Březina Otokar Prvotiny Spisy III brož. 205 Mánes svým členům Za Otokarem Březinou 206 Březina Otokar Spisy II Proza brož. 207 Panwitz Vzpomínka na Otokara Březinu 208 Březina Otokar Mír brož. 209 Kameny základní brož. Břeclav 1946 210 Březina Otokar Dílo smrti I. 211 Březina Otokar Oslnění svobody 212 Březina Otokar Básnické spisy brož. 212 Březina Otokar Básnické spisy brož. 213 Stavitel chrámu památník váz. 214 Dvořák Miloš Sborník s 60. Otokara Březiny a 50. Jakuba Demla brož. 215 Vzájemné dopisy O. Březiny aF. X. Šaldy 217 Jech František Přátelství s O. Březinou 218 Rambousek Jan Hrst vzpomínek na básníka Březinu autoři o O B Kežmarok 1929 brož. I 6 219 Lesný V. Básnický zápas O. Březiny brož. 220 Jech František Místo harmonie a smíření brož. 220 Krčál J. Jaroměřice a. Rok. - O. Březina brož. 221 Jech František Země v níž odpočívá O. Březina brož. 223 Dvořák Miloš Krajem O. Březiny letáček 224 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Emanuelu Chalupnému dopisy Borový 1931 váz. II 2 226 Mikešová - Šrámková Svítání naděje autoři o O B Melantrich 1989 brož. IV 5 227 Špinel Březina v latině Vita Latina č. 98 228 Špinel Březina v latině Vita Latina č. 103/1985 brož. 229 Špinel Březina v latině Vita Latina č. 106/1985 brož. 230 Březina Otokar Fragmenty eseje Holman Petr 1989 volné listy I 8 231 Šalda F.X. Dopisy F. X. Šaldy O. Březinovi dopisy Holman Petr 1991 brož. II 3 233 Holman, Sedláková Otokar Březina - Bibliografie 3 autoři o O B Státní vědecká knihovna 1988 brož. I 7 234 Nevečeřal Aleš Výjev pravdy ostatní autor 1980 brož. III 8 236 Naším krajem časopisy Západomoravské muzeum 1/990 brož. III 7 237 Naším krajem časopisy Západomoravské muzeum 2/1990 brož. III 7 238 Naším krajem časopisy Západomoravské muzeum 3/1991 brož. III 7 239 Naším krajem časopisy Západomoravské muzeum 4/1991 brož. III 7 240 Deml Jakub Podzimní sen ostatní Dědictví Jakuba Demla 1951 brož. II 5 241 Březina Otokar Stavitelé chrámu básně Moderní revue Praha 1899 brož. I 1 244 Pospíšilová Anna Otokar Březina člověk a básník autoři o O B Index Olomouc 1936 váz. II 3 245 Březina Otokar Z díla O.B. - výbor básní básně Srdce 1927 váz. I 5 246 Zelinka Vojtěch Otokar Březina, krátký nástin života autoři o O B Svátek 1923 brož. I 8 247 Vodička Stanislav Básník Jakub Deml v Tasově ostatní Muzeum silnic 1991 brož. II 6 257 Deml Jakub Cestou do betléma ostatní Arca Jimfa 1990 brož. II 6 258 Černý Emil Medicínské aspekty: tělo, choroba, léčení, smrt autoři o O B soukromý tisk sešit v deskách III 1 259 Černý Emil Medicínské aspekty: choroba autoři o O B soukromý tisk sešit v deskách III 1 261 Suchý Josef Tváři v tvář ostatní Český spisovatel 1992 váz. 0 2 262 Zejda Radovan a kolektiv Slovník spisovatelů okresu Žďár nad Sázavou autoři o O B Muzeum silnic 1992 karty III 2 271 Deml Jakub Ptačí budky ostatní Votobia 1992 brož. II 5 272 Deml Jakub Ptačí budky ostatní Votobia 1992 brož. II 5 273 Deml Jakub Listy přátel Dědictví Jakuba Demla časopisy 2 kusy pod stejným číslem 2/1992 II 6 273 Listy přátel dopisy Dědictví Jakuba Demla sv.2/1992 brož. II 6 276 Deml Jakub Hrad smrti ostatní Arca Jimfa 1992 váz. II 6 277 Zahradníček Jan Zemi mé ostatní Arca Jimfa 1993 brož. III 5 278 Deml Jakub Šlépěje X. ostatní Votobia 1993 váz. II 6 279 Plichta Alois Tajemství času ostatní Votobia 1993 brož. II 5 280 Plichta Alois Tajemství času ostatní Votobia 1993 brož. II 5 283 Umělecká revue 1928 Sever a východ I 8 286 Březina Otokar Přítomnost eseje Dobrá edice Praha 1927 brož. I 4 287 Černý Emil Přínos díla O. B. moderní medicíně autoři o O B soukromý tisk 1993 váz. III 1 1993 288 Kolektiv autorů Literární archív roč. 23 časopisy PNP 1989 brož. III 2 1993 289 Parkan Věroslav Dr. Otokar Březina autoři o O B Městský výbor Počátky 1968 brož. I 6 1993 290 Březina Otokar Mír eseje Blok 1989 brož. VI 1 1993 293 vzájemná korespondence Florian Josef - Jilovská Staša ostatní Documenta 1993 váz. IV 4 1993 294 Deml Jakub Zapomenuté světlo ostatní Arca Jimfa 1994 brož. II 5 1993 295 Box revue 1993/4 časopisy Vetus via 1993 brož. V 5 1993 296 Rambousek Jan Hrst vzpomínek na básníka Březinu autoři o O B Kežmarok 1929 váz. I 6 1993 297 Křivský Pavel Ars bene vivendi autoři o O B Členové "Kruhu" 1992 kroužková vazba II 2 1993 299 Duha časopisy 1/1994 IV 4 1993 301 Mihulová M., Svoboda M. Einstein Albert - rozhovor ostatní Santal 1992 brož. III 9 1993 302 Olič Jiří Nejlépe tlačiti vlastní káru sám - život Josefa Váchala ostatní Paseka 1993 váz. III 3 1993 303 Box revue 1992/2 časopisy Vetus via 1992 brož. 0 5 1994 305 Čep Jan Rozptýlené paprsky ostatní Vyšehrad 1993 váz. III 4 1994 306 Dvořák Miloš Tradice díla Otokara Březiny autoři o O B Arca Jimfa 1993 váz. III 5 1994 307 Literární archív roč. 26 časopisy Památník národního písemnictví 1993 brož. III 2 1994 308 Literární archív roč. 26 časopisy Památník národního písemnictví 1993 brož. III 2 1994 309 Literární archív Památníku Národního písemnictví časopisy Památník národního písemnictví 1980 brož. II 2 1994 311 Listy přátel ostatní Dědictví Jakuba Demla sv. 3 listy v obálce II 6 1994 314 Stárková Věra Nesmrtelná milenka ostatní Křesťanská akademie Řím 1993 brož. III 8 1994 315 Box revue 1994/1 časopisy Vetus via 1994 brož. 0 5 1994 319 Čapek Karel Český skicář Karla Čapka ostatní Albatros 1988 brož. III 6 1994 320 Dvořák Miloš Znamení času autoři o O B Votobia 1993 brož. III 5 1994 321 Dvořák Miloš Tradice díla Otokara Březiny autoři o O B Arca Jimfa 1993 váz. III 5 1994 322 Zacha Eduard O skryté slávě ostatní Vetus via 1994 listy v obálce III 8 1994 323 Medek Rudolf Mohutný sen ostatní Vilímek 1927 váz. II 9 1994 324 Bítov ostatní Vetus via 1993 listy v obálce III 8 1994 325 Šalda F. X. O poezii autoři o O B Klub přátel poezie I 7 1994 326 Černý Emil Organismus a choroba v pojetí O.B. autoři o O B soukromý tisk 1994 váz. III 1 1994 327 Černý Emil Fenomén smrti v díle O.B. a v moderní přírodovědě autoři o O B soukromý tisk 1994 sešit v deskách III 1 1994 328 Jelínek Hanuš Zahučaly lesy ostatní Borový 1947 váz. IV 8 1994 329 Fučík Bedřich Čtrnáctero zastavení ostatní Melantrich 1992 váz. III 4 1994 330 Fučík Bedřich Píseň o zemi ostatní Melantrich 1994 váz. III 4 1994 331 Stárková Věra Beethovenovy sonáty ostatní Křesťanská akademie Řím 1994 brož. IV 8 1994 332 Urbánková Vlasta Navštivte mne s podzimem ostatní Borek 1994 brož. II 4 1994 333 Urbánková Vlasta Navštivte mne s podzimem ostatní Borek 1994 brož. II 4 1994 334 Lakomá Emilie Úlomky hovorů Otokara Březiny autoři o O B Arca Jimfa 1992 váz. II 2 1994 335 Lakomá Emilie Úlomky hovorů Otokara Březiny autoři o O B Arca Jimfa 1992 váz. II 2 1994 336 Plichta Alois Jaroměřicko I. autoři o O B MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou 1966 váz. IV 1 1994 337 Plichta Alois Jaroměřicko II. ostatní MěstÚ Jaroměřice nad Rok. 1966 váz. IV 1 1994 338 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Františku Bílkovi dopisy Borový 1932 váz. II 3 1994 339 Březina Otokar Jediné dílo eseje Dobrá edice Praha 1928 brož. I 4 1994 340 Moučka Josef Z rozprav s Otokarem Březinou autoři o O B Srdce 1929 brož. I 5 1994 341 Kolektiv autorů Sborník k šedesátinám Otokara Březiny a padesátinám JD autoři o O B Tvar 1928 brož. I 7 1994 342 Syllaba Ladislav Lékařská návštěva u Otokara Březiny před jeho smrtí autoři o O B Topič 1930 váz. I 5 1994 343 Záhoř Zdeněk Otokar Březina Essaye autoři o O B A. Srdce 1928 brož. I 2 1994 344 Jech František Země v níž odpočívá O. Březina autoři o O B SOB 1937 brož. I 5 1994 345 Jech František Země v níž odpočívá O. Březina autoři o O B SOB 1937 brož. I 5 1994 346 Dvořák Miloš Tradice díla Otokara Březiny autoři o O B Tvar 1928 brož. III 5 1994 347 Jelínek Leopold Otokar Březina ze všedního rozhovoru autoři o O B vlastním nákladem autor 1940 brož. I 7 1994 348 Navrátil František Otokar Březina a město Počátky autoři o O B František Svoboda 1932 brož. I 6 1994 349 Magr A. St. A Pick Otto Chvíle s Otokarem Březinou autoři o O B Srdce 1929 brož. I 5 1994 350 Jech František Otokar Březina pěvec síly, víry, lásky autoři o O B autor, Mor. Budějovice 1934 brož. I 5 1994 352 Březina Otokar Kouzlo hvězdného nebe eseje Společnost Otokara Březiny 1933 brož. I 7 1994 353 Jech František Místo harmonie a smíření autoři o O B SOB, Mor. Budějovice 1930 brož. I 8 1994 354 Fiala Otakar Mlčení Otokara Březiny autoři o O B Unie Praha, z listů filologických 1939 brož. I 8 1994 355 Australian slavonic and east european studies cizojazyčné VI/2. 1992 brož. VII 2 1994 357 Svoboda Svatopluk Hvězdy českého básníka a mystika Otokara Březiny autoři o O B Vodnář 1994 váz. I 8 1995 358 Literární archív roč. 13, 14, 15 časopisy Památník národního písemnictví 1982 váz. III 2 1995 359 Švestka Karel Ohlédnutí ostatní MNV Tasov 1985 brož. III 6 1995 362 Černý Emil Vidmo bolesti v díle Otokara Březiny autoři o O B soukromý tisk 1995 váz. III 1 1995 363 Sedlák Josef Marcel Vlny k druhému břehu ostatní Habrichová 2 ks 1930 brož. II 7 1995 364 Pammrová Anna Zrcadlo duše ostatní Brněnská tiskárna 1945 brož. II 4 1995 365 Zelinka Vojtěch Otokar Březina, krátký nástin života autoři o O B Svátek 1923 brož. I 8 1995 366 Deml Jakub Kronika městečka Tasova ostatní Arca Jimfa 1991 brož. II 5 1995 367 Březina Otokar Básnické spisy básně Melantrich 1933 váz. I 1 1995 368 Pannwitz Rudolf Vzpomínka na Otokara Březinu autoři o O B Marie Rosa Junová 1936 brož. VI 3 1995 369 Pernica Bohuslav Otokar Březina intimní autoři o O B Hejda 1947 brož. II 3 1995 370 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Anně Pammrové dopisy Emanuel Chalupný brož. II 3 1995 371 Březina Otokar a Šalda F.X. Vzájemné dopisy Otokara Březiny a F. X. Šaldy dopisy Melantrich 1939 brož. II 3 1995 372 Pammrová Anna Zrcadlo duše ostatní Brněnská tiskárna 1945 brož. II 4 1995 373 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Františku Bílkovi dopisy Borový 1932 brož. II 3 1995 374 Březina Otokar Z díla O.B. - výbor básní básně Srdce 1932 brož. I 3 1995 376 Březina Otokar Básnické spisy básně Mánes II. / 1916 váz. I 2 1995 377 Březina Otokar, Theer Otakar Hledání a jistota (vzájemná korespondence O.B. a O. T.) dopisy Pohořelý 1946 brož. II 3 1995 378 Lesný Václav Básnický zápas Otokara Březiny autoři o O B Pohořelý 1945 brož. I 7 1995 379 Gedeon Revue - Edice Ismael č. 1-2 časopisy F. Mastík 1931 brož. I 8 1995 380 Březina Otokar Několik dopisů Otokara Březiny dopisy Srdce Alois 1930 brož. II 3 1995 381 Pavlík Josef Antieva autoři o O B soukromý tisk brož. II 4 1995 382 Zapletal Tomáš Kytice, verše ze hřbitova v Počátkách ostatní brož. 1995 383 Med Jaroslav Spisovatelé ve stínu autoři o O B Zvon 1995 brož. IV 2 1995 384 Novák Arne Česká literatura a národní tradice autoři o O B Blok 1995 váz. III 2 1995 385 Box revue 1994/1 časopisy Vetus via 1994 brož. 0 5 1995 386 Kolektiv autorů Filosofie za mřížemi - Leopoldov léta padesátá autoři o O B Universita Karlova - ústav dějin 1993 váz. IV 3 1995 387 Kolektiv autorů Filosofie za mřížemi - Leopoldov léta padesátá autoři o O B Universita Karlova - ústav dějin 1993 váz. IV 3 1995 388 Březina Otokar Hände s ilustr. Fr. Bílka cizojazyčné M. Frisch, Vídeň 1908 brož. VII 1 1996 389 Pammrová Anna Anagogické meditace ostatní Holman Petr 1995 brož. II 4 1996 390 Pammrová Anna Antieva ostatní rukopis listy byt 1996 390 Pammrová Anna Antieva ostatní rukopis - kopie listy II 4 1996 391 Březina Otokar Eseje eseje Votobia 1996 váz. I 3 1996 392 Cacková Radka Diplomová práce - Osobnost Anny Pammrové ostatní autorka 1996 váz. 0 1 1996 393 Host, literární revue časopisy 6/1995 brož. 1996 394 Pasák Tomáš K poctě Přemysla Pittra ostatní Pedagogické muzeum 1995 brož. IV 1 1996 395 Deml Jakub Pro budoucí poutníky a poutnice ostatní Votobia 1995 váz. II 6 1996 396 Kuběna Jiří Krev ve víno ostatní Votobia 1995 váz. 0 2 1996 397 Korola Josef. E. Poselství Antievi autoři o O B Borek 1995 brož. II 4 1996 398 Černý Emil Otokar Březina v mém životě autoři o O B soukromý tisk 1996 váz. III 1 1996 399 Březina Otokar Návrat básně knihovna Prostějov 1968 brož. I 1 1996 400 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Anně Pammrové dopisy Emanuel Chalupný 1936 váz. II 3 1996 401 Holman Petr Otokar Březina a současnost autoři o O B Fibox 1996 brož. II 3 1996 402 Holman Petr Otokar Březina a současnost autoři o O B Fibox 1996 brož. II 3 1996 403 Březina Otokar Země vítězů a jiné básně básně H. Dyk ve Vinici 1927 váz. I 1 1996 404 Březina Otokar Básnické spisy básně Mánes 1926 váz. II 1 1996 405 Březina Otokar Básně básně Československý spisovatel 1958 váz. I 1 1996 406 The Prague Revue - Bohemias journal 4 VII 2 1997 407 Březina Otokar Stavitelé chrámu básně Symposion brož. I 2 1997 408 Březina Otokar Hudba pramenů eseje Mánes 1927 váz. I 2 1997 409 Březina Otokar Básnické spisy básně Mánes II. / 1916 váz. I 2 1997 410 Březina Otokar Básnické spisy básně Mánes III. Vyd. váz. I 1 1997 411 Březina Otokar Jediné dílo eseje Dobrá edice Praha 1928 brož. I 4 1997 412 Březina Otokar Skryté dějiny eseje Emanuel Chalupný - Nová Říše I 3 1997 413 Svoboda Svatopluk Hvězdy českého básníka a mystika Otokara Březiny autoři o O B Vodnář 1994 váz. I 8 1997 414 Jungman Soběslav Hudba přítelkyně ostatní Schneider Brno 1996 váz. IV 2 1997 415 Muzika František Prameny sv. 47- František Bílek ostatní Mánes 1941 váz. 0 7 1997 416 Březina Otokar Z díla O.B. - výbor básní básně Srdce 1932 brož. I 3 1997 417 Březina Otokar Z díla O.B. - výbor básní básně Srdce 1932 brož. I 4 1997 418 Březina Otokar Mír eseje Emanuel Chalupný - Nová Říše I 4 1997 419 Březina Otokar Dílo smrti I. eseje Emanuel Chalupný, Matěj Lukšů I 4 1997 420 Březina Otokar Skryté dějiny eseje Emanuel Chalupný - Nová Říše brož. I 4 1997 421 Březina Otokar Slovo eseje Otakar Fiala - Nová Říše I 4 1997 422 Březina Otokar Jediné dílo eseje Dobrá edice Praha 1928 brož. I 4 1997 423 Veselý Josef Úvodem ke sborníku Stavba ve výši autoři o O B Blok 1970 brož. I 3 1997 424 Novák Jaroslav Stavba ve výši autoři o O B Blok 1970 váz. I 3 1997 425 Babler O. F. Symfonie bratrských hlasů autoři o O B Blok 1970 váz. I 4 1997 426 Staněk Josef Dr. Otokar Březina 1868 - 1918 autoři o O B Tisk Přerov 1918 brož. I 5 1997 427 Březina Otokar Několik dopisů Otokara Březiny dopisy Srdce 1930 listy v obálce II 3 1997 428 Hikl Karel Světla, Sborník školní četby autoři o O B Laichter 1926 brož. I 5 1997 429 Zelinka Vojtěch Výbor z Lyriky (usp. Zelinka Vojtěch) autoři o O B Svátek 1923 brož. I 5 1997 430 Veselý Antonín Otokar Březina, osobnost a dílo autoři o O B Mor. Kolo spisovatelů Brno 1928 váz. I 5 1997 431 Březina Otokar, Theer Otakar Hledání a jistota (vzájemná korespondence O.B. a O. T.) dopisy Pohořelý 1946 brož. II 3 1997 432 Březina Otokar, Theer Otakar Hledání a jistota (vzájemná korespondence O.B. a O. T.) dopisy Pohořelý 1946 brož. II 3 1997 433 Magr A. St. A Pick Otto Chvíle s Otokarem Březinou autoři o O B Srdce 1929 brož. I 5 1997 434 Kubíček Jaromír Otokar Březina, soupis literatury o jeho životě a díle autoři o O B Univerzitní knihovna Brno 1971 brož. I 6 1997 435 Kubíček Jaromír Otokar Březina, soupis literatury o jeho životě a díle autoři o O B Univerzitní knihovna Brno 1971 brož. I 6 1997 436 Březina Otokar Hudba pramenů eseje Památník národního písemnictví 1968 brož. I 6 1997 437 Panoráma č. 2 (O.B. opravený životopis) časopisy IV/1929 brož. I 7 1997 438 Kratochvíl Ladislav Březinovo vychovatelské poselství autoři o O B Vyšehrad 1941 brož. I 6 1997 439 Březina Otokar Ženám básně dvojlist I 8 1997 440 Kolektiv autorů Krajem Otokara Březiny autoři o O B Rosice V/1969 brož. I 8 1997 441 Urbánková Vlasta Jak srdce zvonu ostatní informační a metod. Centrum 1997 brož. II 4 1997 442 Zapletal Tomáš Tichý oceán - Ratolesti z rodného kraje Březinova autoři o O B E. Šprongl 1930 váz. I 9 1997 443 Habřina Rajmund Březina a Nietzsche autoři o O B Beran 1935 brož. I 7 1997 444 Durych Jaroslav Otokar Březina autoři o O B Aventinum 1931 brož. I 7 1997 445 Šalda F. X. Dopisy Otokaru Březinovi dopisy Petr Holman pro členy S O B 1990 brož. II 3 1997 446 Procházka Arnošt České kritiky autoři o O B Moderní revue Praha 1920 váz. I 7 1997 447 Březina Otokar Ruce básně Pohořelý 1941 brož. 0 6 1997 448 Březina Otokar Básnické spisy básně Mánes I - V / 1913 brož. I 1 1997 449 Březina Otokar Tajemné dálky a Svítání na západě básně Moderní revue Praha 1900 váz. I 1 1997 450 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Františku Bílkovi III dopisy Borový 1932 váz. II 2 1997 451 Březina Otokar Listy Otokara Březiny Anně Pammrové dopisy ve Žďárci 1930 váz. II 3 1997 452 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Františku Bauerovi dopisy Borový 1929 váz. II 3 1997 453 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Emanuelu Chalupnému dopisy Borový 1931 váz. II 2 1997 454 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Františku Bílkovi III dopisy Borový 1932 váz. II 2 1997 455 Picková Gisa - Saudková Hovory s Otokarem Březinou autoři o O B Mánes 1929 váz. II 3 1997 456 Chalupný Emanuel Studie o Otokaru Březinovi autoři o O B Tiskové družstvo Praha 1912 váz. II 3 1997 457 Březina Otokar a Šalda F.X. Vzájemné dopisy Otokara Březiny a F. X. Šaldy dopisy Melantrich 1939 brož. II 3 1997 458 Pernica Bohuslav Otokar Březina intimní autoři o O B Hejda 1947 brož. II 3 1997 459 Pernica Bohuslav Otokar Březina intimní autoři o O B Hejda 1947 brož. II 3 1997 460 Březina Otokar a Šalda F.X. Vzájemné dopisy Otokara Březiny a F. X. Šaldy dopisy Melantrich 1939 váz. II 3 1997 461 Pernica Bohusla Dvě ženy: Vlasta Pittnerová, Anna Pammrová ostatní Hejda a Zbr. 1942 brož. II 4 1997 462 Pernica Bohusla Dvě ženy: Vlasta Pittnerová, Anna Pammrová ostatní Hejda a Zbr. 1942 brož. II 4 1997 463 Březina Otokar Z díla O.B. - výbor básní básně Srdce 1927 váz. I 1 1997 464 Záhoř Zdeněk Otokar Březina Essaye autoři o O B Srdce 1928 brož. I 2 1997 465 Lesný Václav Básnický zápas Otokara Březiny autoři o O B Pohořelý 1945 brož. I 7 1997 466 Rambousek Jan Básník Otokar Březina a Jakub Deml autoři o O B Kežmarok 1931 brož. I 7 1997 467 Novák Arne České písemnictví s ptačí perspektivy autoři o O B Aventinum 1920 brož. II 8 1997 468 Od Horácka k Podyjí časopisy 1. Č. X. roč. II 9 1997 469 Sedlák Josef Marcel Meditace ostatní Rýmařov 1938 brož. III 2 1997 470 Březina Otokar Několik dopisů Otokara Březiny dopisy Srdce Alois 1930 brož. II 3 1997 471 Sedlák Josef Marcel Hlas jihu ostatní Habrichová 1927 brož. III 2 1997 472 Sedlák Josef Marcel Hovory s věčností ostatní Habrichová 1927 brož. II 7 1997 473 Sedlák Josef Marcel Vlny k druhému břehu ostatní Habrichová 1930 brož. III 2 1997 474 Sedlák Josef Marcel Gotické sny ostatní Habrichová 1927 brož. II 7 1997 475 Sedlák Josef Marcel Hlas její písně ostatní 1927 brož. byt 1997 476 Sedlák Josef Marcel Gotické sny ostatní Habrichová 477 Sedlák Josef Marcel Za jižním sluncem ostatní Kryl 1925 brož. II 7 1997 478 Deml Jakub První světla ostatní Arca Jimfa 1996 brož. II 5 1997 479 Michl Josef Laureatus Laureata, Laureáti Nobelovy ceny za literaturu autoři o O B Arca Jimfa 1995 brož. III 2 1997 480 Švestka Karel Pastely ostatní Arca Jimfa 1995 brož. III 6 1997 481 Batůšek Stanislav Katolická moderna autoři o O B Arca Jimfa 1996 brož. III 4 1997 482 Sedlák Josef Marcel Buď vůle Tvá ostatní Habrichová 1927 brož. II 7 1997 483 Pěnčík Josef Jinošovská škola včera a dnes ostatní Arca Jimfa 1993 brož. III 7 1997 484 Host časopisy 6/1995 brož. III 8 1997 485 Janáček Adolf Zrození básníka Otokara Březiny autoři o O B vlastním nákladem autor brož. I 8 1997 486 Vlastivědná ročenka časopisy Okresní archiv v Blansku IV/1969 brož. III 9 1997 487 Kovařík Vladimír Literární toulky Moravou autoři o O B Litrární klub mladých 1978 váz. III 2 1997 488 Pammrová Anna Antieva ostatní Společnost Anny Pammrové 1997 158 listů II 4 1997 489 Pammrová Anna Antieva ostatní Společnost Anny Pammrové 1997 158 listů II 4 1997 490 Zelinka Vojtěch Otokar Březina, krátký nástin života autoři o O B Svátek 1923 brož. I 8 1997 491 Zelinka Vojtěch Otokar Březina, krátký nástin života autoři o O B Svátek 1923 brož. I 8 1997 492 Navrátil František Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek sv. 4 autoři o O B Muzeum v Počátkách 1934 brož. I 5 1997 493 Navrátil František Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek sv. 4 autoři o O B Muzeum v Počátkách 1934 brož. I 5 1997 494 Batůšek Stanislav Katolická moderna autoři o O B Arca Jimfa 1996 brož. III 4 1997 495 kolektiv autorů Sborník českých spisovatelů ostatní Brána 1995 váz. IV 2 1997 496 Pammrová Anna Antieva ostatní Společnost Anny Pammrové brož. II 4 1997 497 Pannwitz Rudolf Vzpomínka na Otokara Březinu autoři o O B Marie Rosa Junová 1936 brož. VI 3 1997 498 Pannwitz Rudolf Vzpomínka na Otokara Březinu autoři o O B Marie Rosa Junová 1936 brož. 1997 499 Březina Otokar Tajemné dálky a Svítání na západě básně Regulus 1993 váz. II 1 1997 500 Pestrý týden - In memoriam TGM k 19.10.1937 časopisy v sametu váz. IV 1 1997 501 Šprincl Johanes In latinaeu vertit I. A II. autoři o O B strojopis VI 1 1997 502 Proglas časopisy Atlantis 1/1990 brož. III 9 1997 503 Zahradníček Jan Skrytý pramen ostatní Blok 1997 brož. III 4 1997 504 Zahradníček Jan Skrytý pramen ostatní Blok 1997 brož. III 4 1997 505 Deml Jakub Píseň vojína šílence ostatní Nehradov 1996 brož. IV 6 1997 506 Burian K. V. O hudbě starověké část I. ostatní Mareš Plzeň IV 3 1997 507 Burian K. V. O hudbě starověké část II. ostatní IV 3 1997 508 Barbovský Josef O hudebních nástrojích přehled forem a nauky autoři o O B Mareš 1948 brož. IV 3 1997 509 Naše kniha, literární a bibl. Věstník časopisy Neubert 4/1929 IV 4 1997 510 Naše kniha, literární a bibl. Věstník časopisy Neubert 8-9/1929 IV 4 1997 511 Naše kniha, literární a bibl. Věstník časopisy Neubert 10/1929 IV 4 1997 512 Naše kniha, literární a bibl. Věstník časopisy Neubert 11/1929 IV 4 1997 513 Jihočeský přehled dopisy 7-8/1928 brož. II 5 1997 514 Skála Antonín Západní Morava ostatní Filip 1940 brož. IV 6 1997 515 Březina Otokar Básnické spisy básně Česká akademie věd 1942 váz. II 1 1997 516 Jelínek Hanuš Zahučaly lesy ostatní Borový 1947 váz. V 2 1997 517 Šebek Jiří Němec Karel ostatní Galerie Vysočiny 1966 váz. IV 8 1997 518 Celine L. F. Církev ostatní Borový 1934 váz. V 2 1997 519 Bílek František Otčenáš Franstiška Bílka s předmluvou O. B. autoři o O B Nový život 1901 váz. byt 1997 520 kolektiv autorů Chvála slova - sborník ostatní Melantrich 1940 brož. IV 8 1997 521 Benedik Karel Restaurování nástěnných maleb a závěsných obrazů ostatní Český svaz výtvarných umělců 1967 brož. IV 9 1997 522 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/1997 brož. 0 8 1997 523 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 3/1996 brož. 0 8 1997 524 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/1996 brož. 0 8 1997 525 Holman Petr Fregueuzwörterbuch zum lyrischen Werk von O. B. cizojazyčné Böhlauf Verlag Köln,Weimar,Wien 1993 váz. VI 5 1997 526 Holman Petr Fregueuzwörterbuch zum lyrischen Werk von O. B. cizojazyčné Böhlauf Verlag Köln,Weimar,Wien 1993 váz. VI 5 1997 527 Needham Joseph Science Religion and Reality cizojazyčné Sheldon 1925 váz. VII 2 1997 528 Kjersmeier Carl Digte 1915 - 1916 cizojazyčné Priwattryk 1917 brož. VI 4 1997 529 Zavřel Jan Entwicklung der Stirnaughe von Vespa cizojazyčné Vespa 1902 brož. VI 3 1997 530 Heitzman Charles Březinas "Music of the Blind" cizojazyčné brož. VI 2 1997 531 Key Ellen Essays cizojazyčné Fischer Berlin 1900 VI 2 1997 532 Čechoslovakia Latviešu - Čechoslovaku biedribas izdewums cizojazyčné Riga 1935 brož. VI 2 1997 533 Höfer Ferdinand Průvodce muzeem Otokara Březiny autoři o O B strojopis V 3 1997 534 Březina Otokar Svítání na západě básně Moderní revue Praha 1896 váz. I 1 1997 535 Březina Otokar Por Kousoli la fratoin mi Kautis cizojazyčné O B v esperantu volné listy v deskách VII 1 1997 536 Březina Otokar Hände, gedichte - přel. E. Saudek cizojazyčné M. Frisch Vídeň 1908 brož. VII 1 1997 537 Hall Julian Alma Mater cizojazyčné Freuch, London 1988 váz. VII 2 1997 538 Bennett E. N. Apollonius cizojazyčné Freuch London 1928 váz. VII 2 1997 539 Ibseus Henrik SämtlicheWerke ostatní Berlin váz. VII 2 1997 540 Goldsmith's The Vicar of Wakefield ostatní Berlin váz. VII 2 1997 541 Naumann Friedrich Mitteleuropa ostatní Reiner 1915 váz. VII 2 1997 542 Wecklein A. Äschilos: die Schutzfleheuden ostatní Teubuer 1902 brož. VII 3 1997 543 Šprincl Johanes Otokar Březina Scripta poetika autoři o O B listy v plát. Obalu VII 3 1997 544 Daugava Nr. 11 cizojazyčné 12/1928 váz. VII 3 1997 545 Němeček, Plichta, Rossi Za uměním Vysočiny ostatní Arca Jimfa 1996 váz. III 7 1997 546 Vavris Hugo Život je spíš román ostatní Arca Jimfa 1994 váz. IV 3 1997 547 kolektiv autorů Povídej, knížko, o kraji ostatní Arca Jimfa 1996 váz. III 7 1997 548 Grimma Marta Čechoslov'aki'a, Celojumu piezimus cizojazyčné 1933 váz. VII 3 1997 549 Grimma Marta Čechu lirika, antologia cizojazyčné Valt. Um Rapas 1932 váz. VII 3 1997 550 Driesch Hans von Grundprobleme der Psychologie cizojazyčné Leipzig 1926 váz. VII 3 1997 551 L'Imitiatiou časopisy 4/1907 VII 3 1997 552 Proust Marcel Le Temps Retrouvé cizojazyčné Paris 1927 váz. VII 2 1997 553 Massist Henri Defeuse de L'occident cizojazyčné Paris 1927 váz. VII 2 1997 554 Angrretil Georgus Laban coudnit le Bal … cizojazyčné Paris 1925 VIII 3 1997 555 Březina Otokar Neun Gedichte - Weihung des Lebeus cizojazyčné Piper München 1928 brož. VII 4 1997 556 Březina Otokar Neun Gedichte - Weihung des Lebeus cizojazyčné Piper München 1928 brož. VII 4 1997 557 Milton John The Poetical Works cizojazyčné Leipzig 1850 váz. VII 4 1997 558 Březina Otokar Källornas Musik cizojazyčné Stockholm 1928 váz. VII 4 1997 559 Goll Ivan A Bas L'Europe cizojazyčné Paris 1928 váz. VII 4 1997 560 Duhamel Georges Sce'nes de la Vie future ostatní Mercore Paris 1930 váz. VII 4 1997 561 Želetavské listy časopisy 0 3 1997 562 kolektiv autorů Povídej, knížko, o kraji ostatní Arca Jimfa 1996 váz. III 7 1997 563 Karola Josef Otokar Březina filozofující autoři o O B 2/1997 volné listy v deskách II 2 1997 564 Jilek Rudolf Metaforizace v Březinových sbírkách autoři o O B 1/1997 volné listy v deskách II 2 1997 565 Scénář besedy o O. Březinovi 28.12.1989 v Želetavě 1997 566 Scénář televiz. pořadu ČT 1 o O. Březinovi od Vlad. Rybičky V 9 1997 567 Želetavské listy časopisy 0 3 1997 568 Historie želetavského divadelnictví 1896-1996 brož. 1997 569 Péne de Annie Les Belles Prie'res cizojazyčné Paris 1910 váz. VII 4 1997 570 Suare's Andre Portraits san Mode'les cizojazyčné Paris 1935 váz. VII 4 1997 571 Birence Fred Les Inassouvis cizojazyčné Paris 1928 váz. VII 4 1997 572 Mauriac Francois La Vie de Jean Racine cizojazyčné Paris 1928 váz. VII 4 1997 573 Březina Otokar Hymnen - přel. Otto Pick cizojazyčné Wolf Vídeň 1913 brož. VII 5 1997 574 Oesterreichische Blätter für Freies Geistesleben cizojazyčné IV/1929 1. sešit VII 5 1997 575 Oesterreichische Blätter für Freies Geistesleben cizojazyčné V/1929 2. sešit VII 5 1997 576 Frakl Georg Gesand des Abgeschiedenen cizojazyčné Lipsko váz. VII 6 1997 577 Březina Otokar Winde von Mitag nach Mitternacht - přel. E. Saudek cizojazyčné Wolf Vídeň brož. VII 1 1997 578 Wiliňski Wal. Otokar Březina cizojazyčné Krakov 1931 VII 3 1997 579 Sedlák Josef Marcel Svatý kopeček ostatní Atelier M 1997 brož. II 7 1997 580 Březina Otokar Tajemné dálky básně Mánes 1929 váz. I 1 1997 581 Březina Otokar Svítání na západě básně Mánes 1929 váz. I 1 1997 582 Březina Otokar Větry od pólů básně Mánes 1929 I 1 1997 583 Březina Otokar Stavitelé chrámu básně Mánes 1929 váz. I 2 1997 584 Březina Otokar Ruce básně Mánes 1929 váz. I 1 1997 585 Černý Emil Působnost lásky v díle Otokara Březiny autoři o O B soukromý tisk 1997 váz. III 1 1997 586 Pěnčík Josef Hledání ráje - kapitola ze života Jakuba Demla ostatní Arca Jimfa 1996 brož. II 6 1997 587 Bítov 96 ostatní Petrov Brno 1997 brož. III 8 1997 588 Poslední zákon ostatní IV 7 1997 589 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/1997 brož. 0 8 1997 590 Fučík Bedřich Píseň o zemi ostatní Melantrich 1994 váz. III 4 1997 591 Čulík Jan Graham Greene básník trapnosti ostatní Janeček 1994 brož. IV 6 1997 592 Bítov 96 ostatní Petrov Brno 1997 brož. III 8 1997 593 Březina Otokar Hymnen německy Kurt Wolf 1913 brož. VI 2 1997 594 Šuraňová Libuše Dr. Otokar Březina a dnešek přednášky studie strojopis IV 3 1997 595 Kuběna Jiří Co ještě dnes můžeme učiniti pro dědictví Demlovo přednášky na výroční schůzi Dědictví JD 1997 strojopis 0 2 1997 596 Listy přátel Dědictví Jakuba Demla ostatní 5/1997 listy II 6 1997 597 Horáková M. Čas jahodových vůní ostatní Asom Znojmo 1996 brož. 0 2 1997 598 Žáček Jan Demloviana ostatní Votobia 1997 brož. II 6 1997 599 Nezkusil Vladimír Takoví byli Čeští spisovatelé 1800 - 1945 autoři o O B Fortune 1997 brož. IV 2 1997 600 Durych Jaroslav Otokar Březina autoři o O B Zlatý dvůr Telč 1997 brož. I 7 1997 601 Klukanová Ludmila Na štítu bylo vytesáno Kolo ostatní Blok 1984 váz. III 6 1997 602 Klukanová Ludmila Z pohádkových končin ostatní Arca Jimfa 1993 váz. III 6 1997 603 Klukanová Ludmila Zemský ráj ostatní Arca Jimfa 1996 brož. III 6 1997 604 Klukanová Ludmila Slep mi klíč ostatní Pavel Čapek 1990 listy v obálce III 6 1997 605 Durych Jaroslav Otokar Březina autoři o O B Zlatý dvůr Telč 1997 brož. I 7 1997 606 Deml Jakub Cestou do betléma ostatní Arca Jimfa 1990 brož. II 5 1997 607 Zelenka Jaromír Objetiny autoři o O B Delfín 1995 brož. 0 2 1997 608 Deml Jakub Kronika městečka Tasova ostatní Arca Jimfa brož. byt 1997 609 Jech František Památník Františka Jecha (s věnováním Demla, Březiny,…) dopisy váz. III 4 1997 610 Syllaba Ladislav Lékařská návštěva u Otokara Březiny před jeho smrtí autoři o O B Topič 1930 váz. I 5 1997 611 Deml Jakub Haluciňák ostatní Vetus via 1997 brož. II 5 1997 612 Listy přátel ostatní Dědictví Jakuba Demla sv. 3 listy v obálce II 6 1997 613 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/1998 brož. 0 8 1998 614 Deml Jakub Štědrý den ostatní Arca Jimfa 1991 II 5 1998 615 Ediční plán nakladatelství Petrov 1998 ostatní Petrov 1998 V 2 1998 616 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 2/1998 brož. 0 8 1998 617 Černoch Josef Zima a léto s Březinou a Úlehlou na jaroměřické škole autoři o O B R. Prombergr 1932 brož. I 7 1998 619 Kratochvíl Ladislav Březinovo vychovatelské poselství autoři o O B Vyšehrad 1941 brož. I 6 1998 620 Sedlák Josef Marcel Vlny k druhému břehu ostatní Habrichová 1930 brož. II 7 1998 621 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Anně Pammrové dopisy Mor. Kolo spisovatelů Brno 1931 brož. II 3 1998 622 Moučka Josef Z rozprav s Otokarem Březinou autoři o O B A. Srdce 1929 brož. I 5 1998 623 Almanach časopisy Mor. Kolo spisovatelů Brno 1937 brož. III 2 1998 624 Moravskobudějovicko - Jemnicko ostatní Muz. Spol. v Brně 1997 váz. IV 1 1998 625 Lesný Václav Básnický zápas Otokara Březiny autoři o O B Pohořelý 1945 brož. II 7 1998 626 Sedlák J.M. - Poutník Hlas její písně ostatní Žofie Hrbicová, Nová Říše 1927 brož. II 7 1998 627 Svoboda J. F. Zvoničky na moravském Horácku ostatní Národopisný spolek 1932 váz. V 2 1998 628 Pernica Bohusla Rok na moravském Horácku ostatní Občanská tiskárna Brno 1938 brož. V 2 1998 629 Březina Otokar Hidden History - přel. Carleton Bulkin cizojazyčné Twisted Spoon Press 1997 váz. VII 2 1998 630 Březina Otokar, Bouška Sig. Vlídné setkání, vzájemná korespondence OB a Sig. Boušky dopisy Votobia 1997 brož. II 3 1998 631 Deml Jakub Šlépěje I. - III. ostatní Vetus via 1998 II 5 1998 632 Balabán Jan Boží lano ostatní Vetus via 1998 brož. 0 2 1998 633 Hugo Victor Geniové ostatní Vetus via 1997 brož. 0 2 1998 634 Malý nebeklíč ostatní Vetus via 1997 brož. 0 2 1998 635 Březina Otokar Hidden History - přel. Carleton Bulkin cizojazyčné Twisted Spoon Press 1997 váz. VII 2 1998 636 Březina Otokar Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi dopisy Jakub Deml 1932 brož. II 5 1998 637 Březina Otokar Listy Otokara Březiny Anně Pammrové dopisy Mucha Velké Meziříčí 1933 brož. II 3 1998 638 Březina Otokar Kouzlo hvězdného nebe, Cena času eseje Společnost Otokara Březiny 1933 brož. I 7 1998 639 Březina Otokar Tajemné dálky básně Mánes 1929 brož. I 3 1998 640 Březina Otokar Svítání na západě básně Mánes 1929 brož. I 3 1998 641 Březina Otokar Větry od pólů básně Mánes 1929 brož. I 3 1998 642 Březina Otokar Stavitelé chrámu básně Mánes 1929 brož. I 3 1998 643 Březina Otokar Ruce básně Mánes 1929 brož. I 3 1998 644 Navrátil František Otokar Březina a město Počátky autoři o O B výbor Počátky 1932 brož. I 5 1998 645 Černý Emil Zamyšlení lékaře nad zdravím a smrtí Otokara Březiny autoři o O B soukromý tisk 1998 III 1 1998 646 Kapinus Josef Paměti ostatní autor, pořadač Kapinus strojopis 1998 647 Jindra Vítězslav Srdnatý věžník ostatní Městské muzeum v Dačicích 1997 brož. IV 8 1998 648 Vokolek Vladimír Obrana básníka ostatní J. Staněk v nakl. M. Zavřela 1992 brož. III 4 1998 649 Vlčková Hana Frntišek Bílek ostatní Středoškolská odb. činnost 1998 kroužková vazba 0 1 1998 650 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 3/1998 brož. 0 8 1998 651 Deml Jakub Katolický sen ostatní Vetus via 1998 II 5 1998 652 Deml Jakub Šlépěje XXiV. Proč bychom se netěšili ostatní Vetus via 1998 II 5 1998 653 Deml Jakub Píšu to při světle nočním ostatní Torst 1998 II 6 1998 654 Putna C. Martin Česká katolická literatura 1848 - 1918 ostatní Torst 1998 III 4 1998 655 Ústav pro českou literaturu AV Slovník českých spisovatelů od roku 1945 díl 2. ostatní Brána 1998 IV 2 1998 656 Urbánková Vlasta Zářivá samota ostatní SAP 1998 II 4 1998 657 Urbánková Vlasta Zářivá samota ostatní SAP 1998 II 4 1998 658 Poutní chrám sv. Jana Nepomuckého na Zel. Hoře časopisy Cisterciana Sarensis 1996 V 2 1998 659 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/1998 brož. 0 8 1998 660 Soldán Ladislav Cesta k světlu autoři o O B fil. Fakulta Brněnské univerzity I 7 1998 661 Jech František Místo harmonie a smíření autoři o O B SOB, Mor. Budějovice 1930 brož. I 8 1998 662 Jech František Země v níž odpočívá O. Březina autoři o O B SOB 1937 brož. I 5 1998 663 Jech František Země v níž odpočívá O. Březina autoři o O B SOB 1937 brož. I 5 1998 664 Svobodová Libuše Cesta Františka Bílka ostatní Zvláštní vydání 1999 brož. II 6 1999 665 Bílek František Jak mi dřeva povídala ostatní Zvláštní vydání 1992 brož. O 7 1999 666 Závada Vilém Za Otokarem Březinou autoři o O B Mánes 1929 brož. I 1 1999 667 Bílek František Křížová cesta ostatní Zvláštní vydání 1997 listy v deskách IV 5 1999 668 Marek Pavel Apologetové nebo kacíři? ostatní Gloria Rosice 1999 brož. III 4 1999 669 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/1999 brož. 0 8 1999 670 Obrová Jitka Seminární práce ostatní autorka 1999 kroužková vazba 0 1 1999 671 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 2/1999 brož. 0 8 1999 672 Kuběna Jiří Pramáti Antieva ostatní II 4 1999 673 Věstník SAP 6/99 II 4 1999 674 Holman Petr Otokar Březina autoři o O B autor 6/1999 volné listy v obálce II 2 1999 675 Syllaba Ladislav Lékařská návštěva u Otokara Březiny před jeho smrtí autoři o O B Topič 1930 váz. I 5 1999 676 Březina Otokar Ruce básně Melantrich 1934 I 3 1999 677 Březina Otokar Mír eseje Emanuel Chalupný - Nová Říše I 4 1999 678 Veselý Antonín Neblednoucí podobizny ostatní Kvádr 1946 I 9 1999 679 Stupka Vladimír Otokar Březina a Paul Valéry autoři o O B autor - rukopis 26.3.1930 I 6 1999 680 Březina Otokar Stráž nad mrtvými eseje STAN Břeclav 1929 I 4 1999 681 Lešehrad Emanuel Z domova a z ciziny ostatní 1939 I 8 1999 682 Slavík Bedřich Essay Březinův a Unamunův autoři o O B Akord č. 9/1930 část časopisu I 8 1999 683 Haškovec P.M. Francouzské kapitoly ostatní Kvasnička a Hampl Praha 1930 listy v deskách II 8 1999 684 Voborník Jan Blaník - poklady českého písemnictví ostatní Kvasnička a Hampl Praha 1925 I 8 1999 685 Štenc Jan Ročenka Štencova nakladatelství na rok 1930 ostatní Jan Štenc Praha 1930 I 8 1999 686 Tichý František Česká prósa ostatní knihkupectví V. Machače Beroun 1918 I 8 1999 687 Autengrubrová Růžena Růžová zahrádka nejmenší ostatní autor 1930 brož. II 8 1999 688 Březina Otokar 1868 - 1929 cizojazyčné Esperanto krub Třebíč 1982 VIII 3 1999 689 Březina Otokar Básnické spisy básně Mánes 1920 váz. I 1 1999 690 Buriánek František Česká literatura první poloviny XX. Století ostatní Československý spisovatel 1981 IV 2 1999 691 Černoch Josef Zima a léto s Březinou a Úlehlou na jaroměřické škole autoři o O B R. Prombergr 1932 brož. I 7 1999 692 Chalupný Emanuel Kulturní sborník autoři o O B Knihkupectví O. Girgal 1932 váz. I 3 1999 693 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 3/1999 brož. 0 8 1999 694 Vrána Vincenc Stavitel chrámu autoři o O B album fotografií III 1 1999 695 Černý Emil Věcný rejstřík k "Úlomkům hovorů O.B." autoři o O B soukromý tisk 1999 kroužková vazba A 4 III 1 1999 696 Černý Emil Věcný rejstřík k "Úlomkům hovorů O.B." autoři o O B soukromý tisk 1999 kroužková vazba A 5 III 1 1999 697 Černá Jana, Ošmera Karel Povídej, knížko, o kraji ostatní Centrum vzdělávání učitelů 1996 váz. III 7 1999 698 Klukanová Ludmila Například jeden život ostatní Parolaart spol. s r. o. Jihlava 1998 brož. III 6 1999 699 Kapinus Miroslav Lásky dech ostatní Jaspis Uherský Brod 1998 brož. III 2 1999 700 Kapinus Miroslav Terezčiny oči ostatní Jaspis Uherský Brod 1999 brož. III 2 1999 701 Neon - nultý ročník časopisy září/1999 brož. 0 3 1999 702 Nevečeřal Aleš Úsměv Sfingy ostatní autor se spolkem Č. bibliofilů 1999 listy v deskách III 8 2000 703 Březina Otokar Hände, gedichte - přel. E. Saudek cizojazyčné M. Frisch Vídeň 1908 brož. VII 1 2000 704 Žižková Růžena Rondely za T. G. M. ostatní Katalepton 1937 brož. IV 1 2000 704 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/1999 brož. 0 8 2000 705 Březina Otokar Moje matka - do latiny, italštiny, němčiny, angličtiny cizojazyčné k 100. Výr. narození 1968 brož. VII 2 2000 706 Nezkusil Vladimír Čeští spisovatelé 1800-1945 v zrcadle vzpomínek a kor . autoři o O B Fortuna 1997 brož. IV 2 2000 707 Adresář muzeí a galerií v ČR časopisy Asociace Č. a M. muzeí a galerií 1999 brož. IV 4 2000 708 Kalendárium kulturních akcí muzeí a galerií časopisy Asociace Č. a M. muzeí a galerií 2000 brož. IV 4 2000 709 Olič Jiří Čtení o Jakubu Demlovi ostatní Votobia 1993 II 6 2000 710 Deml Jakub Rosnička ostatní Vetus via 1999 brož. II 5 2000 711 Deml Jakub Poslední verše ostatní Vetus via 1998 brož. II 5 2000 712 Váchal Josef Mystika čichu ostatní Paseka 1999 váz. III 3 2000 713 Váchal Josef Zapáliv si cigáro Operas ostatní Paseka 1999 váz. III 3 2000 714 Deml Jakub Zakázané světlo ostatní Paseka 1999 váz. II 6 2000 715 Fučík Bedřich Kritické příležitosti, sv. I. ostatní Melantrich 1998 váz. III 4 2000 716 Elšíková Monika Dobré dílo Anastáze Opaska ostatní autor 1999 váz. V 2 2000 717 Maršíček Vlastimil Nezval, Seifert a ti druzí ostatní Host 1999 brož. IV 3 2000 718 Kuchař Lumír Dialogy o kráse a smrtí ostatní Host 1999 váz. IV 2 2000 719 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/2000 brož. 0 8 2000 720 Slavík Ivan Čeští prokletí básníci autoři o O B Host 1998 brož. II 8 2000 721 Kulturní bedekr časopisy Labyrint ISBN 80-85935-19-8 2000 váz. IV 2 2000 722 Olič Jiří Neznámý Váchal, život umělce ostatní Paseka 2000 váz. III 3 2000 723 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 2/2000 brož. 0 8 2000 724 Holman Petr Jediný život, jediná láska - vzáj. korespondence O.B. a E.L. autoři o O B TRIGON 1999 váz. II 2 2000 725 Krajem Otokara Březiny autoři o O B Výbor pro oslavu 100. Narozenin 1968 brož. I 8 2000 726 Svobodová Libuše Otokar Březina český mystik autoři o O B autor 1999 kroužková vazba I 1 2000 727 Sborník 2000 časopisy Okresní muzeum Brno - venkov 1999 brož. V 5 2000 728 Karola Josef E. Poselství Antievy ostatní Borek 1995 váz. II 4 2000 729 Bednář Jiří Projev k 70. Výročí úmrtí O.B. autoři o O B autor 1999 desky I 6 2000 730 Dopis R. Svárovské o zatčení J. Čapka gestapem ostatní IV 6 2000 731 Mlejnek Josef Křesťanská universita Josefa Floriana ostatní Vetus via 2000 III 4 2000 732 Justl Vladimír Portrét básníka Otokara Březiny (Lukavský, Doležal …) LP deska 1969 I 1 2000 733 kolektiv autorů Zajatci hvězd a snů ostatní Argo s Moravskou galerií Brno 2000 váz. III 4 2000 734 Dotek časopisy Pražská prajága 7-8/2000 brož. 0 3 2000 735 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 3/2000 brož. 0 8 2000 736 Váchal Josef Malíř na frontě ostatní Paseka 1996 brož. III 3 2000 737 Váchal Josef Dokonalá magie budoucnosti ostatní Trigon 1997 váz. III 3 2000 738 Černý Emil Přístupy k interpretaci poezie Otokara Březiny autoři o O B autor 2000 kroužková vazba III 1 2000 739 Germain Sylvie Bohuslav Reynek v Petrkově ostatní Literární čajovna Suzanne Renaud 2000 váz. III 4 2000 740 Bílek František Formy na hostie podle návrhu Františka Bílka ostatní Ústřední rada CČH v Praze 2000 brož. IV 5 2000 741 Kolektiv autorů František Bílek v Církvi československé husitské ostatní Ústřední rada CČH v Praze 2000 váz. 0 7 2000 742 Novotný Jára František Bílek a Chýnov ostatní Město Chýnov 2000 váz. 0 6 2000 743 Bor D. Ž. Dítě andělů - O B život jako dílo autoři o O B Trigon, Praha 2000 váz. II 1 2000 744 Kolektiv autorů Slovník českých spisovatelů ostatní Libri, Praha 2000 váz. III 2 2000 745 Kolektiv autorů Máj, literární almanach na rok 2000 ostatní Město Litoměřice 2000 brož. 0 2 2000 746 Kolektiv autorů Stavitel chrámu, památník básníka a myslitele O.B. autoři o O B ČIN, tiskové a nakl. Družstvo Praha 1941 váz. II 1 2000 747 Váchal Josef Deníky, výbor z let 1922 - 1964 ostatní Ladislav Horáček - Paseka 1998 váz. III 3 2000 748 Kolektiv autorů Pád do výšky ostatní BLOK 1967 listy v obálce I 9 2000 749 Štemberková Marie Ilustrované dějiny, Literatura v českých zemích ostatní Fragment, Havl. Brod 2000 váz. IV 2 2000 750 Od Horácka k Podyjí časopisy Strážnický Petr, Přerov 1/2001 brož. IV 4 2001 751 Kolektiv autorů Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě ostatní Městské muzeum a galerie Dačice 2000 brož. IV 2 2001 752 Dolistová Marie S příchutí země ostatní Alfa - Omega, Praha 2000 brož. 0 2 2001 753 Kolektiv autorů Modrá hodinka, básnický almanach ostatní Alfa - Omega, Praha 2000 brož. III 2 2001 754 Kolektiv autorů Osobnosti Třebíčska ostatní Akcent, Třebíč 2000 váz. IV 2 2001 755 Olič Jiří Čtení o Jakubu Demlovi ostatní Votobia Olomouc 1993 brož. II 6 2001 756 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/2000 brož. 0 8 2001 757 Váchal Josef Církev a blouznivci ostatní Volvox Globator 2000 váz. III 3 2001 758 BOX časopisy Vetus Via 1997 brož. 0 5 2001 759 Pražáková Olga Všechnu lásku slunce ostatní Poezie mimo Domov Mnichov 1980 brož. 0 2 2001 760 Prachař A. Svátek Svobody ostatní Knihtiskárna a nakl. Pokorný Brno 1933 brož. IV 1 2001 761 Svačina R. Za Masarykem ostatní Svačinovy příručky svazek 30 1938 brož. IV 1 2001 762 Svačina R. Náš druhý president ostatní Nakladatelství R. Svačiny brož. IV 1 2001 763 Sedláček Hanuš Osvoboditel národa ostatní Ústř. Nakl. A knihk. Učitelstva Pha 1925 brož. IV 1 2001 764 Tožička Bohumil Státní svátek (28. Říjen) ostatní Ústř. Nakl. A knihk. Učitelstva Pha 1925 brož. IV 1 2001 765 Caha Arnošt Tatíček Masaryk, osvoboditel ostatní čas. "Svědomím čes. Dějin" Brno 1920 brož. IV 1 2001 766 GAMMA Náš tatíček Masaryk, 28 obrazů ze života našeho přes. ostatní brož. IV 1 2001 767 Osvald V. a Hostáň J. Obrázková zpráva o úmrtí a pohřbu presidenta Osvoboditele ostatní Státní nakladatelství v Praze 1937 brož. IV 1 2001 768 Od Horácka k Podyjí časopisy Strážnický Petr, Přerov 2/2001 brož. IV 4 2001 769 Česká literatura, časopis pro literární vědu, str. 113-146 časopisy Nakl. ČS akademie věd v Praze 1965 brož. I 7 2001 770 Kolektiv autorů František Bílek (1872 - 1941), seznam vystavených děl ostatní Galerie hlavního města Prahy 2000 brož. III 4 2001 771 Kolektiv autorů František Bílek (1872 - 1941), katalog k výst.10.11.-4.2. ostatní Galerie hlavního města Prahy 2000 III 4 2001 772 Rutte Miroslav Doba a hlasy ostatní Müller a spol. v Turnově 1929 brož. I 6 2001 773 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/2001 brož. 0 8 2001 774 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 2/2001 brož. 0 8 2001 775 Petr Václav K poctě zbraň praporu! ostatní Průmyslová tiskárna Praha 1945 váz. IV 8 2001 776 Ondrůj Arnošt Přehled české literatury pro měšťanské školy autoři o O B Státní nakladatelství v Praze 1936 váz. IV 2 2001 777 Klukanová Ludmila Remonta ostatní Profil Ostrava 1986 váz. III 6 2001 778 Váchal Josef Živanti a umlanti ostatní Paseka 1995 váz. III 3 2001 779 Zejda Radovan Babice ostatní Akcent, Třebíč 2001 váz. IV 3 2001 780 Kuběna Jiří Hledá se micimaus ostatní Vetus Via 2001 váz. 0 2 2001 781 Kotrč Josef a Kotalík Josef Stručné dějiny československé literatury pro stř. školy ostatní Česká grafická unie a.s. v Praze 1945 brož. IV 2 2001 782 Deml Jakub Milý pane Josefe B. ostatní Masarykova veřejná knihovna 2001 brož. II 5 2001 783 Deml Jakub Haluciňák ostatní Dědictví Jakuba Demla 1997 brož. II 5 2001 784 Balhar, Kloferová, Vojtová U nás ve Vídni, vídenští Češi vzpomínají ostatní Masarykova univerzita Brno 1999 brož. IV 3 2001 785 Prokšová G. Karla Rézini ženiši, Román z jihozápadní Moravy ostatní Akcent, Třebíč 2001 váz. 0 2 2001 786 Blümlová Dagmar Sto tváří, z jihočeské kulturní historie ostatní Nová tiskárna Pelhřimov 2000 brož. IV 2 2001 787 Černý Emil Přístupy k interpretaci poezie Otokara Březiny autoři o O B autor 2000 kroužková vazba III 1 2001 788 Černý Emil Cestičky k jádru básní O.B. autoři o O B autor 2001 kroužková vazba III 1 2001 789 kolektiv autorů František Bílek v Církvi československé husitské ostatní Ústřední rada CČH v Praze 2000 váz. 0 7 2001 790 Klukanová Ludmila Jezírka ostatní BLOK 1981 váz. III 6 2001 791 Březina Otokar Přítomnost eseje Bedřich Bělohlávek, dobrá edice 1927 brož. I 4 2001 792 Březina Otokar Hymnen cizojazyčné Kurt Wolff Verlag, Leipzig 1913 brož. VI 2 2001 793 Březina Otokar Jediné dílo eseje Dobrá edice Praha 1928 brož. I 4 2001 794 Březina Otokar Básnické spisy básně Spolek výtvarných umělců "Manes" 1913 váz. II 1 2001 795 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 3/2001 brož. 0 8 2001 796 Od Horácka k Podyjí časopisy Strážnický Petr, Přerov 3/2001 brož. IV 4 2001 797 Bor D. Ž. Dítě andělů - O B život jako dílo autoři o O B Trigon, Praha 2000 váz. II 1 2001 798 Zahradníček Jan Knihy básní ostatní Nakladatelství Lidové noviny 2001 váz. III 4 2001 799 Zejda Radovan Třebíčsko, turisticko-vlastivědný průvodce obcemi a okolím ostatní Sursum 2001 váz. IV 2 2001 800 Vodička Stanislav Básník Jakub Deml v Tasově ostatní Torst, Praha 2001 váz. II 6 2001 801 Klukanová Ludmila Konce kolověku ostatní Host, Brno 2001 váz. III 6 2001 802 Deml Jakub Nebe se jiskří mlékem, výbor z próz a publicistiky1920-29 ostatní Horáček - Paseka 2001 váz. II 6 2001 803 Klukanová Ludmila Kápě a lev, třebíčské legendy a pověsti ostatní Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč 2001 brož. III 6 2001 804 Šimánek Josef Božstva a kulty ostatní Volvox Globator a Paseka 1997 brož. III 3 2001 805 Bellarmin Robert O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených ostatní Akcent, Třebíč 2001 váz. 0 2 2001 806 Náměšťské listy časopisy MÚ Náměšť nad Oslavou 6/93 brož. 0 3 2001 807 Pěnčík Josef Jinošovské studánky ostatní Arca Jimfa 1998 brož. III 7 2001 808 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/2001 brož. 0 8 2001 809 kolektiv autorů Komunismus na Vysočině ostatní Parolaart s.r.o., Jihlava 2001 brož. V 2 2001 810 Klukanová Ludmila Jihlava Gustavu Mahlerovi ostatní Parolaart s.r.o., Jihlava 2000 váz. V 2 2001 811 Adamec Pavel Kraj Anny Pammrové a jiné souvislosti ostatní SAP 2001 dvojlist II 4 2001 812 Goepfertova Gruber Gertruda Katalog obrazů ostatní Förg, Rosenheim 1998 brož. V 2 2001 813 Od Horácka k Podyjí časopisy Strážnický Petr, Přerov 2001 brož. IV 4 2001 814 Reynek Bohuslav Svěcení ostatní Euromedia Group - Odeon Praha 2001 váz. V 2 2001 815 Plichata Alois Pravda o Babicích ostatní Salve regina, Brno 2001 brož. V 2 2001 816 Ondříček Antonín Obrázky z Jaroměřicka ostatní Akcent, Třebíč 2001 váz. V 2 2001 817 Pammrová Anna Divočinu slov mi nech … ostatní Vetus via 2000 brož. II 4 2001 818 Ripellino Angelo Maria Tři studie z české literatury Zápisník o Šaldovi č. 11 ostatní Společnost F. X. Šaldy 1999 brož. II 8 2001 819 Holman Petr Otokar Březina životopis autoři o O B Holman P., faksimile rukopisu FJ 2002 volné listy v obálce II 2 2002 820 Slepičková Alena Otokar Březina - největší samotář mezi českými básníky autoři o O B autorka, ročníková práce sešité 5 x A4 0 1 2002 821 Sklenář Karel Muzeum Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou ostatní autor, bakalářská práce 2001 rychlovazač 0 1 2002 822 Kopřiva Hjalmar Ludvík Překlady Březinova díla do latiny cizojazyčné autor 2001 volné listy VI 1 2002 823 Bílek František Soubor prací ostatní brož. 0 6 2002 824 Seznam prací mistra F. Bílka vystavených ostatní brož. 0 6 2002 825 Deml Jakub Matylka ostatní Vetus via 2001 brož. II 5 2002 826 Deml Jakub Tepna ostatní Vetus via 2000 brož. II 5 2002 827 Čep Jan Umění a milost ostatní Vetus via 2001 brož. III 4 2002 828 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/2002 brož. 0 8 2002 829 Revolver Revue časopisy Společnost pro Revolver Revue 49/2002 brož. IV 4 2002 830 Kritická příloha Revolver Revue časopisy Sdružení na podporu vydávání č. 14/1999 brož. IV 4 2002 831 15 let Revolver Revue časopisy Sdružení na podporu vydávání č. brož. IV 4 2002 832 Batůšek Stanislav Přátelství básníků dopisy Host, Brno 1997 váz. II 3 2002 833 Saudek Emil Pod oblohou Otokara Březiny autoři o O B Melantrich 1929 brož. I 5 2002 834 Balík Stanislav Bytostná komunikace ostatní Vojenská akademie Vyškov 2002 brož. III 5 2002 835 Balík Stanislav Bytostná komunikace ostatní Vojenská akademie Vyškov 2002 brož. III 5 2002 836 Švestka Karel Tenký led ostatní Sursum 2002 váz. III 6 2002 837 Durych Jaroslav Kněz a baba ostatní Votobia Olomouc 1999 váz. III 4 2002 838 Reynek Bohuslav Svěcení ostatní Euromedia Group - Odeon Praha 2001 váz. V 2 2002 839 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 2/2002 brož. 0 8 2002 840 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 3/2002 brož. 0 8 2002 841 Jech František U Březiny autoři o O B Trigon, Praha 2001 brož. II 2 2002 842 Art-antik-style časopisy CPS Media - dvouměs. r. 1, č. 1 brož. 0 9 2002 843 Mojžíš Vladimír Emanuel Chalupný ostatní kopie;Fil.ústav AV ČR 1999 fotokopie v deskách II 10 2002 844 Suchardová J. a Trmač M. Josef Moučka ostatní Genealogiský a heraldický klub 1987 brož. I 7 2002 845 Skácel Jan Odlévání do ztraceného vosku ostatní Gargulák Jaromír 2002 váz. 0 2 2002 846 Trojan Bohuslav Vodní hladina s labutěmi ostatní Sursum 2002 váz. III 6 2002 847 Klukanová Ludmila Zasklené krajiny ostatní Polaart s.r.o., Jihlava 2000 váz. III 6 2002 848 Klukanová Ludmila Zasklené krajiny ostatní Polaart s.r.o., Jihlava 2000 váz. III 6 2002 849 Sigismund Bouška Sigismund Bouška Františku Bílkovi ostatní Česká expedice 1992 váz. 0 6 2002 850 Pellarová Zenobie Nchtění, neptaní, nezbytí ostatní Sursum 2001 brož. 0 2 2002 851 Černý Emil Aktuálnost díla Otokara Březiny ve třetím tisíciletí autoři o O B autor 2002 kroužková vazba III 1 2002 852 Holman Petr Otokar Březina - Bibliografie 3 autoři o O B Státní vědecká knihovna Brno 1988 brož. II 3 2002 853 Pěnčík Josef Otokar Březina v Jinošově autoři o O B MNV Jinošov 1988 brož. III 7 2002 854 Rousseau J. J. Confessions cizojazyčné Bibliotheque nationale Paris 1880 váz. VII 3 2002 855 Rousseau J. J. Confessions cizojazyčné Bibliotheque nationale Paris 1880 váz. VII 3 2002 856 Rousseau J. J. Julie La nouvelle Héloise cizojazyčné Garnier fréres, libraires - éditeurs v cizích deskách VII 3 2002 857 Fink Pavel Zastavení ostatní Joža Jícha, Brno 1941 brož. III 8 2002 858 K 75. výročí J. V. Sládka ostatní brož. III 6 2002 859 Švestka Karel Pohled z mostu ostatní Sursum 2002 váz. III 6 2002 860 Stehlík Ladislav Alšova vlast ostatní Albatros, Praha 1980 volné listy v obálce 0 2 2002 861 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/2002 brož. 0 8 2002 862 Dvořák Karel Ilja Liptovské legendy ostatní Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/2002 brož. 0 8 2002 863 Řehoř Veliký Život a řehole sv. Otce Benedikta ostatní Benediktinské opatství, Praha 1902 váz. II 9 2002 864 Deml Jakub Katolický sen ostatní J. Deml v Tasově 1932 brož. II 5 2002 865 Hejda Zbyněk Blízkosti smrti ostatní Československý spisovatel 1992 brož. 0 2 2002 866 Čepelák Ladislav Ladislav Čepelák a jeho škola - katalog k výstavě ostatní Svaz č. výtv. umělců Mánes 1990 brož. 0 2 2002 867 Veličková Helena Grafologie - cesta do hlubin duše ostatní Academia 2002 váz. IV 2 2002 868 Březina Otokar Oslnění svobody eseje Melantrich 1939 brož. I 3 2002 869 Kolektiv autorů Svítání naděje - k 60 výročí úmrtí Otokara Březiny autoři o O B Melantrich 1989 jednotlivé listy I 8 2002 870 Březina Otokar Básně básně Československý spisovatel 1958 váz. I 1 2002 871 Zika Josef Otokar Březina autoři o O B Melantrich 1970 váz. I 5 2002 872 Březina Otokar Návrat básně Prostějov 1968 brož. I 1 2002 873 Masaryk T. G. Student a politika ostatní Svoboda 1990 brož. IV 1 2002 874 Notre destineé dans les Etoiles cizojazyčné Astrologuiques Publication Paris 1906 brož. VII 2 2002 875 Tennyson Alfred Enoch Arden cizojazyčné Lipsko 1906 brož. VIII 2 2002 876 volné číslo 2002 877 Une fantasie du Dochteur Ox cizojazyčné bez desek, neúplné VIII 2 2002 878 Huxley Aldous Proper studies cizojazyčné Londýn 1927 váz. VIII 2 2002 879 Drevně-českaja literatura cizojazyčné Katalog k výstavě, Moskva 1959 brož. VIII 1 2002 880 Ginsburg R. A. The Soul a century - Collection of Czech Poetry in english cizojazyčné Berwyn, Illinois váz. VII 2 2002 881 Reynek Bohuslav Ostny v závoji ostatní Paseka 2002 váz. III 4 2002 882 Pammrová Anna Antieva ostatní Sursum, Tišnov 2003 váz. II 4 2003 883 Goepfertová G. G. Choroš ostatní Trinitas, Svitavy 2002 brož. III 7 2003 884 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/2003 brož. 0 8 2003 885 Gymnázium Otokara Březiny v Telči - 150 let časopisy Gymnázium O B v Telči 2002 brož. IV 4 2003 886 Sedlák J.M. Matka autoři o O B Rýmařov 1937 brož. byt 2003 887 Sedlák J.M. - Poutník V zajetí touhy a života 1918 - 1926 autoři o O B brož. byt 2003 888 Sedlák J.M. - Poutník Památce Otokara Březiny 1868 - 1838 autoři o O B Rýmařov 1938 brož. byt 2003 889 Sedlák J. M. Světlo života autoři o O B Olomouc 1939 brož. byt 2003 890 Sedlák J.M: Hvězdy domova autoři o O B 1940 brož. byt 2003 891 Sedlák J. M. Srdce ticha byt 2003 892 Sedlák J. M. Hvězdy tvých smutků a nadějí Jičín 1927 brož. byt 2003 893 Deml Jakub Ptačí budky ostatní Votobia Olomouc 1992 brož. byt 2003 894 Deml Jakub Věštec ostatní Jinošov 1917 brož. byt 2003 895 Deml Jakub Miriam ostatní Jinošov 1916 váz. byt 2003 896 Kuběna Jiří Paní na duze ostatní Petrov 1998 váz. 0 2 2003 897 Kolektiv autorů Slovník latinských spisovatelů ostatní Odeon 1984 váz. IV 2 2003 898 Březina Otokar Hudba pramenů eseje Odeon 1989 váz. I 3 2003 899 Lesný Vincenc Básnický zápas Otokara Březiny autoři o O B Jan Pohořelý Praha - 2 ks 1945 brož. I 6 2003 900 Veselý Antonín Březina Otokar Osobnost a dílo autoři o O B Moravské kolo spisovatelů Brno 1928 váz. I 5 2003 901 Březina Otokar Kouzlo hvězdného nebe eseje Lakomá 1933 brož. I 6 2003 902 Kratochvíl Ladislav Březinovo vychovatelské poselství autoři o O B Vyšehrad 1941 brož. I 6 2003 903 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Františku Bauerovi I. dopisy Čes. akademie věd a umění 1931 váz. II 3 2003 904 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Emanuelu Chalupnému I. dopisy Čes. akademie věd a umění 1931 váz. II 3 2003 905 Březina Otokar Dopisy Otokara Březiny Anně Pammrové dopisy Emanuel Chalupný 1936 váz. II 3 2003 906 Březina Otokar Eseje z pozůstalosti eseje Blok Brno 1968 váz. I 3 2003 907 Březina Otokar Nové essaye eseje Otakar Fiala 1935 brož. I 3 2003 908 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 2/2003 brož. 0 8 2003 909 Březina Otokar Básnické spisy básně Čes. akademie věd a umění 1939 váz. I 1 2003 910 Březina Otokar Hudba pramenů eseje Odkaz 1919 brož. I 3 2003 911 Frankl Pavel Otokar Březina autoři o O B Melantrich 1937 brož. I 7 2003 912 Březina Otokar, Theer Otakar Hledání a jistota (vzájemná korespondence O.B. a O. T.) dopisy Pohořelý 1946 brož. II 3 2003 913 Marten Miloš Akkord Mácha * Zeyer * Březina autoři o O B B. Kočí, Praha 1916 brož. I 8 2003 914 Panwitz R., Fischer O., Eisner Korespondence dopisy Památník národního písemnictví 2002 váz. II 3 2003 915 Kolektiv autorů Komunismus na Vysočině - stalo se v době nesvobody ostatní Parolaart, Jihlava 2001 brož. IV 3 2003 916 Rázek Adolf StB + justice (nástroje třídního boje v akci Babice) ostatní ÚDV zločinů komunismu 2002 brož. IV 3 2003 917 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 3/2003 brož. 0 8 2003 918 Soldán Ladislav Z krasového sloupu i odjinud ostatní Gloria 2001 brož. III 5 2003 919 Soldán Ladislav Výběrová bibliografie ostatní Gloria 2003 brož. III 5 2003 920 Nevečeřal Aleš Brána ticha ostatní autor, Praha 2003 listy v obálce 0 2 2003 921 Klukanová Ludmila Slep mi klíč ostatní Pavel Čapek, Třebíč 1990 brož. III 6 2003 922 Kolektiv autorů Rozumět dějinám ostatní Gallery 2002 brož. IV 9 2003 923 Kolektiv autorů Moudrost starých Římanů ostatní Odeon 1990 váz. IV 9 2003 924 Pešková J., Kožík F. Všichni na jednom jevišti světa ostatní Svoboda 1991 váz. IV 9 2003 925 Kneidl Pravoslav Z historie evropské knihy ostatní Svoboda 1989 váz. IV 9 2003 926 Dvořák Miloš Dílo Otokara Březiny autoři o O B Kopie rukopisu brož. III 5 2003 927 Kolektiv autorů Obrazová publikace ostatní Družstevní práce 1929 brož. IV 9 2003 928 Durych Jaroslav Studie o Otokaru Březinovi (6 studií) autoři o O B autor - kopie strojopisu v PE deskách III 5 2003 929 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/2003 brož. 0 8 2003 930 Švestka Karel Procházka Tasovem (úryvek z dopisu) ostatní Pavel Surý - 50 výtisků 2003 volné listy v obálce III 6 2003 931 Reynek Bohuslav Zima jde do Betléma ostatní Trinitas, Svitavy 2002 brož. III 4 2004 932 Langhans Ateliér Galerie osobností ostatní Pro Langhans 2000 volné listy v obálce IV 6 2004 933 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 1/2003 brož. 0 8 2004 934 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 2/2003 brož. 0 8 2004 935 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 3/2003 brož. 0 8 2004 936 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 4/2003 brož. 0 8 2004 937 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 5/2003 brož. 0 8 2004 938 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 6/2003 brož. 0 8 2004 939 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 9/2003 brož. 0 8 2004 940 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 10/2003 brož. 0 8 2004 941 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 11/2003 brož. 0 8 2004 942 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 12/2003 brož. 0 8 2004 943 Pamětní tisk T. G. Masaryka ostatní Masarykova společnost 1991 volné listy v obálce IV 1 2004 944 Urban Cyril T. G. Masaryk ostatní Galerie výtv. umění Hodonín 1990 kresba v deskách IV 1 2004 945 /a, b, c, d, e, f, g, h, i, j Odkaz, Listy Masarykovy společnosti časopisy Masarykova společnost 1992-2000 brož. IV 1 2004 946 Durych J., Staněk J. Otokar Březina 1868 - 1918 autoři o O B Tiskařská a vyd. společnost Přerov 1918 brož. I 5 2004 947 Březina Otokar Ruce básně Blok Brno 1965 váz. I 2 2004 948 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/2004 brož. 0 8 2004 949 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 2/2004 brož. 0 8 2004 950 Stříbrný pramínek, časopis díla V. Javořické časopisy P. K. Novák 2004 brož. 0 9 2004 951 Březina Otokar Otokar Březina o škole eseje ZŠ, Jaroměřice 2001 volné listy v obálce I 3 2004 952 Nevečeřal Aleš Cesty k sobě ostatní autor 2004 volné listy v obálce 0 2 2004 953 Holman Petr Březiniana, svazky úvah a studií autoři o O B Torst 2003 brož. IV 2 2004 954 Březina Otokar Korespondence I.,II. dílo Host, Brno 2004 váz. II 3 2004 955 Holman Petr Otokar Březina 2003, sborník ze sympozia autoři o O B Sursum, Tišnov 2004 brož. II 2 2004 956 Holman Petr Otokar Březina 2003, sborník ze sympozia autoři o O B Sursum, Tišnov 2004 brož. II 2 2004 957 Fučík Bedřich Rodná krajina básníkova autoři o O B Triáda, Praha 2003 váz. III 4 2004 958 Deml Jakub Mé svědectví o Otokaru Březinovi autoři o O B Plejáda, Praha 1931 váz. II 5 2004 959 Kořenek Josef Situace ostatní Sursum, Tišnov 2003 váz. III 6 2004 960 Švestka Karel Tenký led ostatní Sursum, Tišnov 2002 váz. III 6 2004 961 Dolejší Pavel Školní slovník českých spisovatelů autoři o O B JAS, Humpolec 2003 brož. IV 2 2004 962 Jech František Nástin dějin Moravskobudějovicka ostatní Moavské Budějovice 1927 váz. I 4 2004 963 Kolektiv autorů Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy ostatní Dokořán, Praha 2003 váz. III 6 2004 964 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 3/2004 brož. O 8 2004 965 Renč Václav Podoben větru ostatní Zvon, Praha 1994 brož. III 4 2004 966 Černý Emil Březinovská léčba uměním autoři o O B autor, Brno 2004 kroužková vazba III 1 2004 967 Vacek Jaroslav Pandanus 03, nature symbols in literature cizojazyčné UK Praha 2004 brož. VI 1 2004 968 Deml Jakub Můj očistec ostatní Votobia Olomouc 1996 váz. II 6 2004 969 Med Jaroslav Spisovatelé ve stínu autoři o O B Portál, Praha 2004 brož. IV 2 2004 970 Klukanová Ludmila Věno ostatní Host, Brno 2004 brož. III 6 2004 971 Durych Jaroslav Poutní zboží ostatní Matice cyrilometodějská, Olomouc 2003 brož. III 3 2004 972 Zejda Radovan Byl básníkem ostatní Sursum, Tišnov 2004 váz. III 4 2004 973 Doležal Miloš Cesty Božím (ne)časem autoři o O B Karmelitánské nakl. v Kost. Vydří 2003 váz. III 5 2004 974 Čep Jan Poutník na zemi ostatní Proglas v nakl. Vyšehrad 1998 váz. III 4 2004 975 Čep Jan Samomluvy a rozhovory ostatní Vyšehrad s nakl. Proglas 1997 váz. III 4 2004 976 Kovařík Petr Klíč k rodným chaloupkám ostatní Nakladatelství Lidové noviny 2004 váz. IV 2 2004 977 Deml Jakub Šlépěje XXV ostatní Marie Rosová Junová, Tasov 1940 brož. II 5 2004 978 Masaryk T. G. Otázka sociální ostatní ČIN, Praha 1946 váz. IV 1 2004 979 Nevečeřal Aleš Dotek ráje básně autor, Praha 2001 brož. 0 2 2004 980 Nevečeřal Aleš Tíha křídel básně autor, Praha 2002 brož. 0 2 2004 981 Holman Petr Otokar Březina 1868 - 1998 1929 - 1999 autoři o O B autor, Praha 1999 kroužková vazba II 2 2004 982 Papírník Miloš Knižní dílo Otokara Březiny autoři o O B Universitní knihovna v Brně 1969 brož. I 6 2004 983 Kubíček Tomáš a kolektiv Vlastivěda moravská, Literární Morava autoři o O B Muzejní a vlast. spol. v Brně 2002 váz. IV 2 2004 984 Pěnčík Josef Z osudu rukou, ze života Josefa Nováčka z Naloučan ostatní Sursum, Tišnov 2004 váz. III 7 2004 985 Janoušek František Výtvarný básník Josef Váchal ostatní Nakl. Gloria Rosice u Brna 2004 brož. III 3 2004 986 Šabatková Marie Otokar Březina ve vzpomínkách svých přátel a známých autoři o O B autorka 1964 sešité listy II 1 2004 987 Březina Otokar Opera poetica 1 - 6; básnické spisy Otokara Březiny cizojazyčné autor, Brno 1983 kroužková vazba VI 1 988 Ročenka západní Moravy časopisy Tiskárna Emanuela Čapka Třebíč 1946 brož. I 5 2004 989 Vlastivědný věstník Moravský časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 4/2004 brož. 0 8 2004 990 Jech František Země, v níž odpočívá O. Březina autoři o O B Společnost O.B. 1937 brož. I 5 2004 991 Zamazal Jan Karel Bílá Telč ostatní Akcent Třebíč 2004 váz. III 7 2005 992 Sak Robert Život na vidrholci ostatní Paseka 2004 váz. III 7 2005 993 Doležal Miloš Prosil jsem a přiletěla moucha ostatní Karmelitánské nakl. v Kost. Vydří 2004 váz. IV 3 2005 994 Březina Otokar TD, SZ, VP O.B. dílo Ad Fontes 2004 váz. II 1 2005 995 Host 2005/1,2,3 časopisy 2005 brož. III 8 2005 996 Zelenka Jaromír Kostelík ostatní Triáda, Praha 2003 brož. II 2 2005 997 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 2004 brož. 0 8 2005 998 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 2004 brož. 0 8 2005 999 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy Sdružení pro Mor. kolo spisovatelů 2004 brož. 0 8 2005 1000 Vlastivědný věstník Moravský č. 1 časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 1/2005 brož. 0 8 2005 1 Vrba Jan O. Březina a jiní přátelé v mé paměti autoři o O B J. Otto 1932 brož. II 3 2005 2 Zedínek Fr. Kajetán Duchovní hodnoty Březinova díla autoři o O B Oftis 2004 brož. II 3 2005 3 Zápisník o Šaldovi č. 10 časopisy Společnost F.X.Šaldy 2002 brož. 0 3 2005 4 Zápisník o Šaldovi č. 11 časopisy Společnost F.X.Šaldy 1999 brož. 0 3 2005 5 Zápisník o Šaldovi č. 12 časopisy Společnost F.X.Šaldy 2003 brož. 0 3 2005 6 Zápisník o Šaldovi č. 13 časopisy Společnost F.X.Šaldy 2004 brož. 0 3 2005 7 Fink Pavel Zastavení… ostatní J. Jícha Brno 1941 váz. III 8 2005 8 Dopisy O. Březiny Františku Bauerovi dopisy Fr. Borový 1929 brož. II 3 2005 9 Vlastivědný věstník Moravský č. 2/2005 časopisy Muzejní a vlast. spol. v Brně 2/2005 brož. 0 8 2005 1010 Vojvodík Josef Od estetismu k eschatonu autoři o O B Academia 2004 váz. II 2 2005 11 Holman Petr Z cest … ostatní Revolver Revue 2005 brož. II 2 2005 12 Švestka Karel Měsíc jako rybí oko ostatní Jaroslava Jiskrová - Máj 2003 váz. III 6 2005 13 Švestka Karel Kauza Rohovští z Tasova ostatní Sursum Tišnov 2005 váz. III 6 2005 14 Holečková Marie Magickým krajem Vysočiny ostatní MH Beroun 2005 váz. III 7 2005 15 Černý Emil Problémy v hodnocení díla a osobnosti Otokara Březiny autoři o O B Brno 2005 brož. III 1 2005 16 Březina Otokar Mír - esej a básně z knihy Ruce O.B. dílo Blok Brno 1989 brož. I 3 2005 17 Křemenová Alma Anna Pammrová - Životopis ostatní Sursum Tišnov 2005 váz. II 4 2005 18 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy 4/2004 brož. 0 8 2005 19 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy 5-10/2005 brož. 0 8 2005 1020 Vlastivědný věstník Moravský časopisy 3/2005 brož. 0 8 2005 21 Kuběna Jiří Dvojí výročí Jana Zahradníčka přednášky projev na zámku Třebíč 6.10.2005 2005 strojopis 0 2 2005 22 Březina Otokar Moje matka - dar H. Stejskalové O.B. dílo J. Pýcha 1969 brož. I 2 2005 23 Klíma, Chalupský, Březina Duchovní přátelství - korespondence dopisy Pohořelý 1940 brož. byt 24 Lumír časopisy 4/1928 brož. byt 25 Hirsch L Poéma d´O. Brezina cizojazyčné Paříž 1935 brož. byt 26 Kratochvíl Ladislav Březinovo vychovatelské poselství autoři o O B Praha 1941 brož. byt 27 Skutil Josef Za docentem Dr. Aloisem Stehlíkem ostatní Brno 1949 brož. byt 28 Rambousek Jan Básník O. Březina a Jakub Deml autoři o O B Prostějov 1931 brož. byt 29 Martin Miloš Mácha, Zeyer, Březina - eseje autoři o O B Praha 1929 brož. byt 30 Sborník k šedesátinám Otokara Březiny a padesátinám JD autoři o O B Taar 1928 brož. byt 31 Picková-Saudková Giza Hovory s O.B. autoři o O B Mánes 1929 váz. II 3 2005 32 Zahradníček Jan Velikonoční zahrada ostatní Třebíč 1991 volné listy III 4 2005 33 Soldán Ladislav Miloš Dvořák - lit. Historik, kritik a básník ostatní Slezská univerzita Opava 2005 váz. III 5 2005 34 Jech František Země, v níž odpočívá O. Březina autoři o O B SOB Jaroměřice 1937 brož. byt 35 Březina Otokar Hymnen - něm. Překlad cizojazyčné Lipsko 1913 brož. byt 36 Slowacki Juliusz Anhelli cizojazyčné Praha 1946 brož. byt 37 Rais K. V. Svatopluk Čech ostatní Památník národního písemnictví 1959 brož. byt 38 Šolc Jan Phloril absolutna ostatní Praha 1927 brož. byt 39 Pannwitz Rudolf Obrazy z Dalmácie cizojazyčné Mnichov 1924 volné listy v deskách byt 1040 Revue Mondiale - překlad Modlitby za napřátele cizojazyčné Paříž 1928 brož. byt 41 Březina Otokar Kouzlo hvězdného nebe O.B. dílo Jech 1933 brož. byt 42 Jech František Místo harmonie a smíření autoři o O B Mor. Budějovice 1930 brož. byt 43 Vrchlický,Sova,Březina Tsechische Anthologie cizojazyčné Lipsko 1917 váz. VII 2 2005 44 Staněk Josef Dr. O. Březina - studie literárně historická autoři o O B Obzor Přerov 1929 brož. byt 45 Russell Bertrand Sceptical Essays cizojazyčné Londýn 1928 váz. byt 46 Mágr A.S., Pick O. Chvíle s O. Březinou autoři o O B Srdce Praha 1929 brož. byt 47 Moučka Josef Z rozprav s Otokarem Březinou autoři o O B Srdce Praha 1929 brož. byt 48 Březina Otokar Moje matka O.B. dílo Pottman Litomyšl 1928 brož. byt 49 Černoch Josef Zima a léto s Březinou a Úlehlou na jaroměřické škole autoři o O B Prombergr Olomouc 1949 brož. byt 50 Florian Josef Legenda o sv. Václavovi psaná anglicky - pozdrav O.B. ostatní dvojlist byt 51 Tichý František Úvod do studia O.B. autoři o O B Prombergr Olomouc brož. byt 52 Rambousek Jan Hrst vzpomínek na básníka Březinu autoři o O B Kežmarok 1930 brož. byt 53 Březina Otokar A study im czechliteratur O.B. dílo Londýn 1921 brož. byt 54 Závada Vilém Za O.Březinou autoři o O B S.U.U. Mánes 1929 brož. byt 55 Závada Vilém Za O.Březinou autoři o O B S.U.U. Mánes 1929 brož. I 1 2005 56 Wolzogen Hans Aischylos v němčině cizojazyčné Lipsko brož. byt 57 Březina Otokar Musik der Quellen - překlad Hudby pramenů cizojazyčné Mnichov 1923 brož. byt 58 Marten Miloš O. B. - eseje autoři o O B Spisovatel Praha 1915 brož. byt 59 120.výročí založení muzea v Písku ostatní Prácheňské muzeum 2005 brož. 0 9 2005 60 Revolver Revue časopisy 60/2005 brož. IV 4 2005 61 O.B. a Českomoravská vysočina časopisy F.Jech - Mor. Budějovice brož. byt 62 Věstník č. 9 - O.B. básník bratrství a síly časopisy Sokolská Župa 1923 brož. byt 63 Černá Lucie Hladání O. Březiny - diplomová práce autoři o O B Praha 2005 brož. III 1 2005 64 Novák Arne Česká literatura a národní tradice ostatní Blok Brno 1995 váz. III 2 2005 65 Durych Jaroslav Publicista autoři o O B Academia 2001 váz. III 4 2005 66 Zelenka Jaromír Přepadání ostatní Triáda, Praha 1994 brož. 0 2 2005 67 Vlastivědný věstník moravský časopisy 4/2005 brož. 0 8 2005 68 Sinovsky Alexander Básně z psychiatrického lehátka ostatní Knihař Brno 2004 brož. 0 2 2005 69 Záhoř Zdeněk O. Březina jako mystik a extatik autoři o O B Praha 1912 brož. I 8 2005 1070 Vlastivědný věstník moravský časopisy 1/2006 brož. 0 8 2006 71 Dopis O.B. Matěji Lukšů z 25.11.1901 ostatní dvojlist 0 2 72 Skácelík František Sedmdestá let umělecké besedy 1863-1933 autoři o O B Umělecká beseda 1933 brož. I 8 2006 73 Ondříček Antonín Obrázky z Jaroměřicka autoři o O B Kraj. Nakladatelství Havl. Brod 1958 váz. IV 2 2006 74 Nezval Vítězslav Pět minut za městem ostatní vydav. Třebíč 1970 brož. III 7 2006 75 Durych J.,Deml J. Aby se něco nezamluvilo … autoři o O B Hofman vyd. 1929 brož. I 3 2006 76 Uher Josef Má cesta (k 120. výročí básníka Tišnovska) ostatní Sursum 2001 váz. IV 9 2006 77 Kuběna Jiří Paměť básníka ostatní Host, Brno 2006 váz. 0 2 2006 78 Kuběna Jiří Pocta Kuběnovi - k 70. narozeninám ostatní Z. Janák Prostějov 2006 brož. 0 2 2006 79 Deml Jakub Zakletí slov I ostatní nakl. BB/art s.r.o. Praha 2006 váz. II 5 2006 80 Deml Jakub Zakletí slov II ostatní nakl. BB/art s.r.o. Praha 2006 váz. II 5 2006 81 Hanuš Jiří Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století ostatní CDK Brno 2005 brož. IV 2 2006 82 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy 1-4/2006 brož. 0 8 2006 83 Vlastivědný věstník moravský časopisy 2/2006 brož. 0 8 2006 84 Halas František Krásné neštěstí ostatní Sursum 2006 váz. 0 2 2006 85 Klukanová Ludmila Vyvěrání, propadání ostatní Sursum 2006 váz. III 6 2006 86 Akord, revue pro literaturu, umění a život časopisy 5,6/2006 brož. 0 8 2006 87 Klíma Ladislav Slavná Nemlois, povídky ostatní Volvox Globator 2002 váz. III 5 2006 88 Březina Otokar Zrcadlení v hloubce O.B. dílo Bělohlávek Bedřich Praha 1929 brož. I 3 2006 89 Zejda Radovan Jaroměřice nad Rokytnou kulturní ostatní Měst. Kulturní středisko Jaroměřice 2006 brož. IV 2 2006 90 Černý Emil Součastná březinologie autoři o O B autorské vydání 2006 brož. III 1 2006 91 Furch Vincenc Sépiové malby ostatní naklad. Dokořán Praha 2006 váz. 0 2 2006 92 Svobodová Libuše Cesta Františka Bílka ostatní Čestmír Kocar Brno 1999 brož. 0 6 2006 93 Kümpel-Staňkovský Bohus. Staročeské Madony v obrazech ostatní autor váz. IV 2 2006 94 Březina Otokar Básnické spisy O.B. dílo Česká akademie věd 1948 váz. I 1 2006 95 Dvořák Miloš Doma v Jasenici ostatní L. Marek 2006 brož. III 5 2006 96 Rudolfová Věra Kraj návratů a setkání ostatní Sursum 2006 váz. III 7 2006 97 Vlastivědný věstník moravský časopisy 3,4/2006 brož. 0 8 2006 98 Kratochvíl Jan Hledání pramenů ostatní Start Jan Kratochvíl 2006 brož. 0 2 2006 99 Kolektiv autorů Dobré dílo, špatná doba ostatní Hejkal s.r.o. Havl. Brod 2006 váz. III 7 2006 1100 Literární archiv r. 13,14,15 časopisy Památník národního písemnictví 1982 váz. III 2 2006 1 Literární archiv č. 23 časopisy Památník národního písemnictví 1989 váz. III 2 2006 2 Vlastivědný věstník moravský 1/2007 časopisy 2007 brož. 0 8 2007 3 Březina Otokar Symfonie bratrských hlasů O.B. dílo Blok Brno 1970 váz. I 3 2007 4 Místní kultura 12/2006 r. 16 časopisy 2007 brož. IV 4 2007 5 Vlastivědný věstník moravský časopisy 2/2007 brož. 0 8 2007 6 Förster Josef Behaviorismus a psychoreflexologie ostatní Academia 2005 brož. IV 2 2007 7 Červenka Miroslav Březinovská studie autoři o O B vydav. Paseka 2006 brož. I 6 2007 8 Vlastivědný věstník moravský časopisy 3/2007 brož. 0 8 2007 9 Kratochvíl Jan Čas kosení trávy ostatní Start Pardubice 2007 brož. 0 2 2007 10 Skuh Berthold Das Fenster einen Spalt breit geöffnet autoři o O B Vitalis Praha 2007 váz. VI 1 2007 11 Kolektiv autorů Je radostný života boj ostatní Československý spisovatel 1958 brož. 0 3 2007 12 Bohuňovská Marie Zaváté šlépěje ostatní Jihlava 2006 váz. IV 3 2007 13 Černý Emil Pětileté výročí polularizace díla O.B. autoři o O B Brno 2007 váz. III 1 2007 14 Alberto Paola Otokar Březina: Profilo critico autoři o O B Řím 1974/75 váz. VI 1 2007 15 Vlastivědný věstník moravský časopisy 4/2007 brož. 0 8 2007 16 Šulcová Marie Kruh mého času ostatní ing. Aleš Peterka, Opava 2005 váz. III 7 2007 17 Lukavská Klára Rozhovory s dědečkem ostatní váz. III 7 2007 18 Kolektiv autorů Třebíčsko - krajina mnoha tváří ostatní Akcent Třebíč 2007 váz. IV 2 2007 19 Komise knihovníků Adresář knihoven, muzeí a galerií ostatní Národní knihovna ČR 2007 brož. IV 5 2007 20 Kuběna Jiří Řeč u hrobu O. B. ostatní 2007 volné listy 0 2 2007 21 Pěnčík Josef Žehnání varhan v Jinošově a O. Březina ostatní 2007 volné listy 0 3 2007 22 Fučík Bedřich Paralipomena, bibliografie B. Fučíka ostatní Triáda, Praha 2006 váz. III 4 2008 23 Florian Jan a Gabriel Být dlužen za duši ostatní Host, Brno 2007 váz. III 5 2008 24 Bednářová Jitka Josef Florian a jeho francouzští autoři ostatní CDK Brno 2006 váz. III 5 2008 25 Herot Pavel Hlavy z podzemí ostatní Alfa-Omega 2005 brož. 0 2 2008 26 Jurkovič Ladislav A do třetice pleskot vět ostatní L. Marek 2008 brož. 0 2 2008 27 Dvořák Miloš O Jakubu Demlovi ostatní Cherm Praha 2007 brož. III 5 2008 28 Dvořák Miloš O Otokaru Březinovi autoři o O B Akropolis Praha 2007 brož. III 5 2008 29 Vlastivědný věstník moravský časopisy 1/2008 brož. 0 8 2008 30 Chalupný Emanuel Česká kultura a česká sociologie a Tábor ostatní kopie, Fil. Ústav AV ČR 1999 fotokopie v deskách IV 6 2008 31 Vlastivědný věstník moravský časopisy 2/2008 brož. 0 8 2008 32 Chalupská Marie Milosrdenství pro život ostatní vlastní vydání, tiskárna Gloria 2008 brož. 0 2 2008 33 Vlastivědný věstník moravský časopisy 3/2008 brož. 0 2 2008 34/1 Spolek Svatobor dopis z 30. dubna 1914 dopisy 1914 složka z pozůst. F. Jecha 34/2 Spolek Svatobor dopis ze 27. října 1928 dopisy 1928 složka z pozůst. F. Jecha 34/3 Spolek Svatobor dopis ze 7. listopadu 1928 dopisy 1928 složka z pozůst. F. Jecha 35 O. Březina Dopis C.K. okresní škol. Radě z 26.12.1904 - originál dopisy 1904 složka Fr. Jecha 36 Opis maturitního vysvědčení O. B. z r. 1887 - originál ostatní 1887 složka Fr. Jecha 37 Děk. Fil. Fak. MU Brno Dopis z 25.1.1923 dopisy 1923 složka Fr. Jecha 38 Prezidium Čes. Akademie dopis z 6.12.1913 dopisy 1913 složka Fr. Jecha 39 Dopis V. Kopeckému z 10.12.1923 - originál + přepis dopisy 1923 složka Fr. Jecha 40 Cís.král.zems.škol. Rada Cís. Král. Zems. Škol. Rada-pověření - opis psaný O.B. ostatní složka Fr. Jecha 41 Cís.král.zems.škol. Rada Cís. Král. Zems. Škol. Rada-ověření - orig. Z 22.2.1892 ostatní 1892 složka Fr. Jecha 42 Cís.král.zems.škol. Rada Cís. Král. Zems. Škol. Rada - ustanovení-orig. 15.12.1905 ostatní 1905 složka Fr. Jecha 43 Umělecká beseda Praha jmen. Čest. Členem 21.4.1913 ostatní 1913 složka Fr. Jecha 44 Min. školství a osvěty Příspěvek O.B. z 19.4.1923 ostatní 1923 složka Fr. Jecha 45 Min. školství a osvěty Peněžní příspěvek O.B. z 7.7.1920 ostatní 1920 složka Fr. Jecha 46 Cís.král.zems.škol. Rada Ustanovení z 16.11.1900 ostatní 1900 složka Fr. Jecha 47 Okr. Školní výbor v M. Bud. Odchod O.B. do penze z 2.12.1924 ostatní 1924 složka Fr. Jecha 48 Cís.král.zems.škol. Rada Ustanovení - opis O.B. - originál z 22.2.1892 ostatní 1892 složka Fr. Jecha 49 Min. školství a osvěty Přiznání živ. Příspěvku z 12.8.1922 ostatní 1922 složka Fr. Jecha 50 Min. školství a osvěty Živ. Příspěvek z 31.12.1925 ostatní 1925 složka Fr. Jecha 51 Potvrzení o zapl. Za nábytek po O.B. p Rezkovi 14.3.1934 ostatní 1934 složka Fr. Jecha 52 C.K.zemská školní rada orig. Dipisu O.B. z 25.6.1916 dopisy 1916 složka Fr. Jecha 53 Min. školství a osvěty Výbor pro uctění památky O.B. z 8.11.1929 ostatní 1929 složka Fr. Jecha 54 Min. školství a osvěty Výbor pro uctění památky O.B. z 25.2.1930 ostatní 1930 složka Fr. Jecha 55 O. Březina Dopis O.B. Fr. Jechovi z 9.4.1924 - originál dopisy 1924 složka Fr. Jecha 56 O. Březina Výboru Vesny v Brně - orig. Dopisu O.B. z října 1918 dopisy 1918 složka Fr. Jecha 57 O. Březina Knihkupectví a nakl. Topič Praha-dopis O.B. z
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

To wegierskie forum?

(Beerislooov, 7. 5. 2019 22:06)

Czemu tutaj pokazuje sie wegierskie forum?

Why is the Hungarian forum shown here?